2-3 พ.ค. 62 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง และเทคนิคต่าง ๆ ในการประมาณราคาจากประสบการณ์ผู้เชียวชาญในวงการกว่า 30 ปี
21-22 มี.ค. 62 การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ
หลักสูตรที่จะทำให้ท่านสามารถคำนวณออกแบบอาคารได้อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบรายการคำนวณและแบบขยายโครงสร้างการเสริมเหล็กได้
1 ก.พ.. 62 การประมาณราคาก่อสร้างด้วยโปรแกรม Qwik Estimator แถมฟรีโปรแกรม
คอร์สอบรม การประมาณราคาก่อสร้างด้วยโปรแกรม Qwik Estimator ซึ่งเป็นการเขียนสูตรแบะ macro บนโปรแกรม Excel ใช้งานง่ายสุดเร็วสุดๆ เรียนการใช้งาน 1 ชม. ก็ใช้งานได้ทันที ซึ่งโปรแกรมผ่านการใช้งานจริงกับโครงการราชการและเอกชนกว่า 10 ปี ค่าอบรม : 3,500 บาท รว
 

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์อบรมการก่อสร้างมืออาชีพครบวงจรแห่งแรกของไทยมากว่า 18 ปี ซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมด้านการออกแบบก่อสร้างครบวงจร ทั้งส่วนทำงาน (Front End) และส่วนสำนักงาน (Back End) โดยแต่ละหมวดมีหลักสูตรอบรม 3 มิติ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ (software) ความรู้ (Knowledge) และ ประสบการณ์ (Experience) เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้สนใจทั่วไป ได้มีทักษะอย่างครบถ้วน

หลักสูตรอบรมประกอบด้วย หลักสูตรประจำ (Training Courses) หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หลักสูตรศึกษาดูงาน (Study Tour) และ การสัมมนาวิชาการ 

 

 

โดยท่านสามารถเลือกคลิกดูรายละเอียดการอบรม หลักสูตรที่เรียงตามประสบการณ์ เรียงตามตำแหน่งงาน หรือ แถบเมนูด้านบน


ตารางอบรมประจำเดือน
มกราคม 2562 
วันที่ รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
ลงทะเบียน
ออนไลน์
10-11 ม.ค. 62 ABS05 การใช้ Autodesk Revit Strcuture -Essential Course
10,000
สมัคร
15-17 ม.ค. 62 102 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel.17.12 22,500
สมัคร
18 ม.ค. 62 FREE งานสัมมนา Modern Takeoff Experience
Free
สอบถาม
21-22 ม.ค. 62 106 Advanced Project Management in Primavera P6 21,500 สมัคร
23-25 ม.ค. 62 ABS07
 การใช้ Autodesk Revit MEP - Essentials Course 18,000
สมัคร
28-30 ม.ค. 62 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture Essentials Course 13,000 สมัคร
 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
                เพื่อความสะดวกในการสำรองที่นั่ง กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
                สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086 307 2163, 02 513 7500, 02 513 7494-9 ติดต่อฝ่ายอบรม

 

หลักสูตรอบรม เรียงตามประสบการณ์ 

 

  ระดับกำลังศึกษา

  นักศึกษา/เพิ่งจบ

 

  ระดับปฏิบัติงาน

  ทำงาน 1-5 ปี

 

  ระดับมืออาชีพ/ผู้จัดการ

  ทำงาน 5-20 ปี

 

ะดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร

 ทำงานมากกว่า 20 ปี

 

 

 

 

 

หลักสูตรอบรม เรียงตามตำแหน่งงาน

 
 

• สถาปนิก
• มัณฑนากร
• วิศวกรโครงสร้าง
• วิศวกรโยธา
• วิศวกรเครื่องกล
• วิศวกรไฟฟ้า
• วิศวกรธรณีเทคนิค
• เขียนแบบ
• นักประมาณราคา (Estimator)

   

• ที่ปรึกษาโครงการ
• เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
• ช่างก่อสร้าง 
• ช่างไฟฟ้า 
• ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง 
• ช่างสี
• นักพัฒนาเว็บไซต์
• นักสร้างภาพ 3 มิติ (Modeler)
• ผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่สร้าง

   

• ผู้บริหารบริษัทออกแบบ
• ฝ่ายอาคารสถานที่
• เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
• ตัวแทนสร้างบ้านโดม
• ผู้จัดการโครงการ
• นักการตลาด
• เจ้าของบ้าน (DIY)
• ผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์

   

• เสมียนสนาม สโตร์
• นักบัญชี การเงิน
• นักวางแผนงานก่อสร้าง
• ฝ่ายบุคคล กฎหมาย
• เจ้าของโรงงานผลิตขนาดย่อม
• เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ ISO
• ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   (Foreman)