ภาพบรรยากาศอบรมเทคนิคการตรวจงานก่อสร้าง วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2557
ภาพบรรยากาศของลูกค้าจากบริษัทที่เข้าร่วมอบรม วันที่ 25 มีนาคม 2557
ภาพบรรยากาศ Workshop รุ่นที่ 20 วันที่ 26 - 27 เมษายน 2557

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์อบรมการก่อสร้างมืออาชีพครบวงจรแห่งแรกของไทยมากว่า 18 ปี ซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมด้านการออกแบบก่อสร้างครบวงจร ทั้งส่วนทำงาน (Front End) และส่วนสำนักงาน (Back End) โดยแต่ละหมวดมีหลักสูตรอบรม 3 มิติ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ (software) ความรู้ (Knowledge) และ ประสบการณ์ (Experience) เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้สนใจทั่วไป ได้มีทักษะอย่างครบถ้วน

หลักสูตรอบรมประกอบด้วย หลักสูตรประจำ (Training Courses) หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หลักสูตรศึกษาดูงาน (Study Tour) และ การสัมมนาวิชาการ 


โดยท่านสามารถเลือกคลิกดูรายละเอียดการอบรม หลักสูตรที่เรียงตามประสบการณ์ เรียงตามตำแหน่งงาน หรือ แถบเมนูด้านบน 
 

ตารางอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

 

วันที่  
รหัส หัวข้ออบรม ค่าอบรม
02 ก.พ. 58 RK01  กฎหมายควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ 5,000
   03 - 04 ก.พ. 58    ES01

 การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional ระดับพื้นฐาน

10,000
05 - 06 ก.พ. 58

ABS05

 การใช้ Autodesk Revit Structure 2015 ระดับพื้นฐาน

10,000

09 - 11 ก.พ. 58

102

 Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 8.3

22,500

12 - 13 ก.พ. 58 RS01  การใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD CIVIL 3D 2015 ระดับพื้นฐาน 10,000
16 - 17 ก.พ. 58 ABS02
 การใช้ Autodesk LT 2015 ระดับสูง 3 มิติ 10,000
18 - 20 ก.พ. 58 ABS03
 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2015 ระดับพื้นฐาน 13,000
21 - 22 ก.พ. 58 TTS001
 การก่อสร้างบ้านด้วยอิฐบล็อค นาโน (Nano Block)
3,500
23 - 24 ก.พ. 58 106  Advanced Project Management in Primavera P6 21,000
25 - 27 ก.พ. 58 ABS09  การใช้ Autodesk Revit MEP 2015 ระดับพื้นฐาน 18,000


หลักสูตรอบรม เรียงตามประสบการณ์ 


 

ระดับกำลังศึกษา

นักศึกษา/เพิ่งจบ

 

ระดับปฏิบัติงาน

ทำงาน 1-5 ปี

 

ระดับมืออาชีพ/ผู้จัดการ

ทำงาน 5-20 ปี

 

ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร

ทำงานมากกว่า 20 ปี

 
 
หลักสูตรอบรม เรียงตามตำแหน่งงาน

 
 

สถาปนิก
มัณฑนากร
วิศวกรโครงสร้าง
วิศวกรโยธา
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรธรณีเทคนิค
เขียนแบบ
นักประมาณราคา (Estimator)

   

ที่ปรึกษาโครงการ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ช่างก่อสร้าง 
ช่างไฟฟ้า 
ช่างปูน ช่างปูกระเบื้อง 
ช่างสี
นักพัฒนาเว็บไซต์
นักสร้างภาพ 3 มิติ (Modeler)
ผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่สร้าง

   

ผู้บริหารบริษัทออกแบบ
ฝ่ายอาคารสถานที่
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
ตัวแทนสร้างบ้านโดม
ผู้จัดการโครงการ
นักการตลาด
เจ้าของบ้าน (DIY)
ผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์

   

เสมียนสนาม สโตร์
นักบัญชี การเงิน
นักวางแผนงานก่อสร้าง
ฝ่ายบุคคล กฎหมาย
เจ้าของโรงงานผลิตขนาดย่อม
เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ ISO
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
   (Foreman)