งานสัมมนา

รายละเอียด


  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายแพ่ง-อาญา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ  
  • กฎหมายควบคุมอาคาร และเทศบัญญัติ

 
รหัส RK01

หลักสูตรอบรมกฎหมายควบคุมอาคาร และเทศบัญญัติ

 

หลักสูตรอบรมกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นการสรุปรวบรวมกฎหมายล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การขอตอกเสาเข็ม การควบคุมระหว่างการก่อสร้าง การตรวจการใช้อาคาร  การดัดแปลงการใช้อาคาร การรื้อถอนอาคาร ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับอาคารที่พักอาศัย  ตึกแถว ห้างสรรพสินค้า  อาคารสาธารณะ คอนโดมิเนียม และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทั้งเป็นการก่อสร้างเดี่ยว และเป็นโครงการจัดสรรอาคารชุด

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงาน ที่ขัดกับกฎหมาย ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ  ทำให้ต้องจ่ายเสียค่าปรับสูญเสียเวลา  และ โอกาสต่าง ๆ ที่ทำขัดกับกฎหมาย ดังนั้นหลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถาปนิก  วิศวกร  ผู้ควบคุมโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง นิติกร ทนาย เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของบ้าน อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถได้เข้าใจถึงกฎหมายเกร็ดความรู้ และเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับอาคารได้อย่างรวดเร็ว

ผู้เข้ารับการอบรม  จะได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยด้านกฎหมาย  และเทคนิคปฎิบัติในแง่มุมต่าง ๆ  กับวิทยากรที่มีการทำงาน และประสบการณ์ ด้านนี้โดยตรง หลักสูตรนี้สามารถช่วยท่านได้ในการทำงานที่รัดกุม ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย  และ ช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างราบรื่น

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถรู้ และเข้าใจหลักเทคนิคในการควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง

•   สามารถจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
•   สามารถทราบรายละเอียดในการออกแบบอาคารต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง
•   สามารถเข้าใจในหลัก และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ครอบคลุมไปถึงการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
     และการตรวจรับรองการก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง

•   รู้ขั้นตอน และเข้าใจเทคนิคในการควบคุมอาคารได้เป็นอย่างดี
•   รู้วิธีในการจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้าง ก่อนการสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
•   นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
•   เข้าใจ และปฏิบัติตามหลักพระราชบัญญัติการควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   ความหมายของการควบคุมอาคาร
          - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ก่อนการก่อสร้างอาคาร
          - การควบคุมอาคารการก่อสร้างอาคาร
          - การตรวจรับรองการก่อสร้างอาคาร
•   อธิบายเทคนิคในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสำนักงาน และอาคารทั่วไป
•   อธิบายรายละเอียดการออกแบบ
          - อาคารสูงไม่ถึง 23 เมตร ที่ผิวพื้นดาดฟ้า
          - อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง
          - บ้านเดี่ยว
          - ทาวน์เฮ้าส์ (บ้านแถว อยู่อาศัย)
          - ตึกแถว
          - ห้างสรรพสินค้า
          - โรงงาน
          - โกดังเก็บของ
          - จำนวนที่จอดรถยนต์
•   อธิบายถึงการดัดแปลงอาคาร การรื้อถอนอาคาร
          - อาคารสร้างค้างกับการต่ออายุใบอนุญาต
          - การยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
          - การเปลี่ยนการใช้อาคาร
          - การขอบ้านเลขที่
          - การจัดสรรที่ดิน
          - ถนน ทางเท้า งานระบบ พื้นที่สาธารณูปโภค-บริการสาธารณะ
•   อธิบายรายละเอียดการยื่นขอจัดสรร
•   อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารชุด

 

ภาพบรรยากาศการอบรม