งานสัมมนา

รายละเอียด

  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน  
  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน  
  • รายละเอียด

หลักสูตรอบรม การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน

 

    

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทย นาโน เฮ้าส์ จำกัด

จัดอบรมหลักสูตรอบรม การออกแบบ และก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน เพื่อให้ผู้สนใจ เจ้าของบ้าน สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ ตัวแทนผลิตประจำจังหวัด ได้เข้าใจหลักการการออกแบบ และก่อสร้างอย่างถูกต้อง
รหัส หลักสูตร จำนวนวัน ค่าอบรม (บาท)
TTS001

การสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน ด้วยตนเอง (Workshop) - ระดับเบื้องต้น

2 3,500
TTS002
เทคนิคการสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน ด้วยตนเอง (Workshop) - ระดับสูง 1
3,500
TTS003 แนะนำเทคโนโลยี 3 มิติ ในการออกแบบก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน 1
3,000
TTS004

หลักสูตรเร่งรัดมืออาชีพ "การออกแบบก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเป็นสถาปนิก"

9 30,000
TTS005

อบรมการหล่อพื้นคอนกรีตโค้ง

2
15,000
 TTS006

การเทพื้นปรับระดับอัตโนมัติ

2 3,500