งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การตลาด Branding  
  • การตลาด Branding  
  • การทำเว็บไซต์บน Facebook

 
รหัส MK07

  
 

หลักสูตรอบรม การทำเว็บไซต์บน Facebook

-

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

-

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

-


ระยะเวลา :
    -  วัน

เนื้อหาหลักสูตร :

-


ภาพบรรยากาศการอบรม