งานสัมมนา

รายละเอียด


  การประมาณราคาก่อสร้าง (ทฤษฎี)
  • งานสัมมนาวิชาการ  
  • การประมาณราคาก่อสร้าง (ทฤษฎี)  

 
รหัส CE401-1

หลักสูตรอบรม การประมาณราคางานก่อสร้าง (ทฤษฎี)หลักสูตรการประมาณราคางานก่อสร้าง นับว่าเป็นหัวใจในงานก่อสร้าง ซึ่งช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องทำราคาเสนอต่อเจ้าของงาน หรือประมูลงาน
แต่งานจะขาดทุนหรือได้กำไร ก็ขึ้นอยู่กับการประมาณราคาซึ่งเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่ง ผู้รับเหมาบางท่านมีฝีมือแต่คิดแบบถอดแบบประมาณราคา
ไม่เป็น เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการคิดต้องจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการประมาณราคาคิดให้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หรือบางครั้งการเสนอราคา ก็ตีราคาเป็นตารางเมตร ราคาสูงไปก็ไม่ได้งาน ราคาต่ำไปก็ขาดทุน


สำหรับคอร์สนี้ จะทำให้ท่านผู้เข้าอบรม สามารถทำการประมาณราคาได้โดยทราบต้นทุนที่ละเอียดและไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน ประมาณราคาได้อย่างมีหลักการ เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก พนักงานประมาณราคา นิสิตนักศึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ที่สนใจ


ผู้รับการอบรม จะได้รับความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง และเทคนิคต่าง ๆ ในการประมาณราคา จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ของวิทยากร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการถอดแบบประมาณราคาได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ


ระยะเวลา :
   2  วัน

   

 

 
เนื้อหาหลักสูตร :


วันที่ 1 :


- แนะนำเนื้อหาหลักสูตร
- ความหมายและแนวทางการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรายละเอียด สำหรับการถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง
- สูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมาณราคา
- การคำนวณหาปริมาณงาน และการคิดราคา/หน่วย
- ค่าแรงงานก่อสร้าง/หน่วย


วันที่ 2 :


- เทคนิคการถอดแบบประมาณราคาให้รวดเร็ว
- เกณฑ์การเผื่อปริมาณวัสดุมวลวม/หน่วย
- การคิดและเขียนโครงการแบบย่อ
- การทำ BOQ (บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง)
- การแบ่งงวดงานก่อสร้าง
- การหาค่า Factor F, การหาค่า K
- สัญญาก่อสร้าง พร้อมตัวอย่างสัญญา
- ราคาและที่มาของแหล่งวัสดุก่อสร้าง

ภาพบรรยากาศการอบรม