งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • การประมาณราคาก่อสร้าง (Estimating)

 
รหัส xxxxxx

หลักสูตรอบรมการประมาณราคาก่อสร้าง (Estimating)

 

-
 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

-

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

-


ระยะเวลา :
    -  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

-

ภาพบรรยากาศการอบรม