งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ

 
รหัส EE01

หลักสูตรอบรมการฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ

 
เนื่องด้วยอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้นตาม พรบ. ควบคุมอาคารนั้นถือว่า เป็นอาคารไม่ควบคุมและผู้ออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรก็ได้ แต่ทั้งนี้อาคารดังกล่าว ก็จำเป็นต้องมีความแข็งแรงถูกต้อง ตามกฎหมายควบคุม และมาตรฐาน  วสท. กำหนดซึ่งเห็นว่าผู้ออกแบบบางครั้งยังขาดความรู้พื้นฐานอีกทั้งความสามารถของเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เข้ามามีบทบาท ในการออกแบบมากขึ้นเพียงแค่ผู้ออกแบบใส่ค่าต่าง ๆ เข้าไปเท่านั้นก็ออกแบบโครงสร้างออกมาให้เสร็จบางครั้งถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นจะทำให้ผู้ออกแบบคำนวณไม่สามารถทราบได้มีความผิดพลาดที่จุดใด  หรือการตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างการเสริมเหล็กหน้างานว่าถูกต้องหรือไม่

โดยหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ คำนวณออกแบบอาคารได้ถูกต้อง ตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดสามารถตรวจสอบรายการคำนวณและแบบขยายโครงสร้างการเสริมเหล็ก

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   มีความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเน้นการใช้สูตรสำเร็จ ทำด้วยมือ
•   ทบทวนความรู้ที่เคยศึกษามา

•   สามารถจัดวางเหล็กเสริม และเขียนแบบขยายได้ถูกต้อง

•   เป็นพื้นฐานในการศึกษาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่อไป

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :


•   มีพื้นฐานด้านทฤษฏีโครงสร้าง วิเคราะห์โครงสร้างและกำลังวัสดุ
•   มีพื้นฐานด้านการเขียนแบบและอ่านแบบก่อสร้าง

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

1. ข้อกำหนดและคุณสมบัติของคนอกรีตที่นำมาใช้ในการคำนวณออกแบบ
        - เหล็กเสริม

        - คอนกรีต

        - น้ำหนักบรรทุกอาคารและภายในอาคาร

        - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร


2. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

        - พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (One Way Slab)

        - พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสองทาง (Two way Slab)

        - พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นยื่น (Cantilever Slab)

        - พื้นสำเร็จรูป

        - พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน (Slab on ground)


3.  บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

วันที่ 2 :

4. คานคอนกรีตเสริมเหล็ก

        - คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึง (Single Beam)

        - คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงและแรงอัด (Double Beam)

        - คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงบิด

        - คานคอนกรีตเสริมเหล็กคานแคบ


5. เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

        - เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับน้ำหนักตามแนวแกน

               - เสาปลอกเดี่ยว (Tied Columns)

               - เสาปลอกเกลียว (Spiral Columns)

        - เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับน้ำหนักแรงเยื้องศูนย์

        - เสายาว


6. ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

         - ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กฐานแผ่แบบฐานเดี่ยว

         - ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กฐานแผ่แบบฐานเดี่ยว ชนิดมีเสาเข็ม (Footing on Pile)


7. หลังคาโครงสร้างเหล็ก

          - แปเหล็ก

          - จันทันเหล็ก
ภาพบรรยากาศการอบรม