งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การวางแผนโครงการและแผนงานด้วยโปรแกรม Primavera Project Planner P3

 
รหัส 601

หลักสูตรอบรมการวางแผนโครงการและแผนงาน ด้วยโปรแกรม
Planning & Scheduling with Primavera Project Planner (P3)

 

เป็นการเริ่มต้นการใช้งานกับโปรแกรม P3 ตั้งแต่การฝึกปฎิบัติกับคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม ผู้รับการอบรมจะสามารถเข้าใจถึงหลักการในการวางแผนโครงการและแผนงานขณะใช้โปรแกรม P3 สำหรับหลักสูตรการอบรม  2  วันนี้ จะทำให้คุณได้เรียนรู้การใช้งานใน 9 หมวดตั้งแต่การเริ่มสร้างโครงการและการติดตามงานทั้งโครงการจนกระทั่งโครงการเสร็จสมบูรณ์โดยการใช้สามส่วนสำคัญของการบริหารโครงการคือ แผนงาน  ทรัพยากร และต้นทุน โดยจะรวมถึงเทคนิคในการวางแผนงาน

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•  
สามารถสร้างโครงการที่ประกอบด้วยกิจกรรมและทรัพยากรได้
•   
สามารถที่จะคำนวณแผนงานได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถใช้โปรแกรมบนระบบ Windows ทั่วไปได้

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   หลักพื้นฐานของการบริหารโครงการ
•   สร้างโครงสร้างรหัสและโครงการ
•   สร้างปฎิทิน
•   เพิ่มและจัดเรียงกิจกรรม
•   ความสัมพันธ์
•   แผนงาน

วันที่ 2 :

•   
กำหนดค่าเงื่อนไขลงในแผนงาน
•   การปรับแก้ไขหน้าจอให้เป็นไปตามต้องการ
•   บริหารต้นทุนและทรัพยากร
•   สร้างแผนงานเป้าหมาย
•   ปรับปรุงแผนงานปัจจุบัน
•   พิมพ์รายงานที่มีประสิทธิภาพ

 
ทดลองปฎิบัติการ :

 
   สร้างพจนานุกรมรหัสกิจกรรม
•   
สร้างปฎิทิน
•  
 เพิ่มกิจกรรม
•   
เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
•   
สั่งคำนวณแผนงาน
•   
กำหนดเงื่อนไขของแผนงาน
•   
แก้ไขตารางกิจกรรม
•   
กำหนดบัญชีต้นทุนและทรัพยากร
•   
กำหนดต้นทุนและทรัพยากรลงในกิจกรรม
•   
การปรับลดระยะเวลาโครงการ
•   
สถานะโครงการ

 
แบบฝึกหัด :

•   เพิ่มโครงการเข้าไปในกลุ่มโครงการ
•   พัฒนาโครงสร้างรหัส
•   เพิ่มค่าของรหัสโครงการ
•   คำนวณแผนงานด้วย
•   สร้างแผนงานเป้าหมาย


ภาพบรรยากาศการอบรม