งานสัมมนา

รายละเอียด


  • สถาปัตยกรรม  
  • สถาปัตยกรรม  
  • การสร้าง E-Catalogue สำหรับโปรแกรม Fusion Design

 
รหัส AS03

หลักสูตรอบรมการสร้าง E-Catalogue สำหรับโปรแกรม Fusion Design

 
หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา และสร้าง E-Catalogue เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรม Fusion Design (Planit Fusion) สามารถสร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น ชุดห้องครัว และอุปกรณ์ ชุดกระเบื้องปูพื้น และผนังด้วยวิธีการที่หลากหลาย และได้ผลงานที่สวยงาม การสร้าง E-Catalogue สำหรับโปรแกรม Fusion Design

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถสร้าง E-Catalogue เฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยตนเอง

•   สามารถประยุกต์ใช้ และดัดแปลง E-Catalogue ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม
•   เข้าใจหลักการในการใช้งาน E-Catalogue
•   สามารถสร้าง E-Catalogue และนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทั้งแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ
•   สามารถนำ Object 3 มิติ มาใช้งานร่วมกับ E-Catalogue ได้
•  
สามารถนำ E-Catalogue เดิมที่สร้างไว้มาพัฒนาเพิ่มเติมได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

•   สามารถสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3 มิติ ทั่วไปได้ เช่น FormZ, Lightwave,AutoCAD 3D, 3D Max เป็นต้น
•   สามารถใช้โปรแกรม Planit Fusion ได้


ระยะเวลา :
    3  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   แนะนำเกี่ยวกับ E-Catalogue ในเบื้องต้น
•   การสร้าง E-Catalogue ขึ้นมาใหม่
•   เริ่มต้นสร้าง Drawing แบบพื้นฐาน


วันที่ 2 :


•   การสร้าง Drawing แบบ Parametric
•   การสร้างวัสดุขึ้นมาใหม่ด้วย Material
•   การสร้างวัสดุด้วยการ Maping
•  
การนำ Object 3 มิติ เข้ามาใช้ใน E-Catalogue

 

วันที่ 3 :

•   การสร้าง Unit เพื่อนำ Object ไปใช้งาน
•   การ Link Object เข้าด้วยกัน
•   การใช้คำสั่ง Auto ในแบบต่างๆ
•   การสร้าง Graphic Add Palette Units
•   การสร้าง Backgrounds เพิ่มเติม

 

ภาพบรรยากาศการอบรม