งานสัมมนา

รายละเอียด

  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน  
  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน  
  • หลักสูตรเร่งรัดมืออาชีพ การออกแบบบ้านอิฐบล็อค นาโน ด้วยตัวเอง

รหัส TTS004

 

หลักสูตรเร่งรัดมืออาชีพ (Intensive Course)

"การออกแบบก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเป็นสถาปนิก"

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : ผ่านการอบรมหลักสูตร แนะนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในการออกแบบก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน มาแล้วเท่านั้น

 

หลักการและเหตุผล :


ปัจจุบันการออกแบบเขียนแบบมีปัญหามาก เนื่องจากเจ้าของบ้านต้องการรวดเร็ว แต่สถาปนิกหรือช่างเชียนแบบทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ล่าช้า เขียนแบบขัดแย้งกันเอง ทำให้การก่อสร้างต้องมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ไม่สะดวกในการแก้ไขแบบ ซึ่งหากแก้ไขแบบแต่ละหลังทำให้ล่าช้า ตลอดจน ต้องทำงานซ้ำๆกันหลายๆขั้รตอน เช่น เขียนแบบ ประมาณราคา เขียนภาพ 3 มิติ เป็นต้น


ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ของตนหรือทีมงาน ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น แต่อาจจะไม่ได้เรียนด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมมาก่อน ทำให้พัฒนาได้เองยาก
หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว ให้ทำงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา เขียนภาพ Perspective ได้ด้วยตัวเอง ด้วยโปรแกรมออกแบบอาคารที่ทันสมัยล่าสุด โดยเน้นการออกแบบอาคารด้วยอิฐบล๊อค นาโน ซึ่งจะทำให้สามารถใช้โปรแกรมได้ด้วยเวลาอันสั้น และ รับรองผล 100 %

 

เนื้อหาหลักสูตรจะแบ่งการเรียนเป็น 4 ช่วง ดังนี้ :


1. ปรับพื้นฐานให้เท่ากัน ซึ่งจะเป็นการซ้อมทำความเข้าใจกับโปรแกรม Revit
ใช้ เมนูต่างๆ ให้คล่อง สอบถามคำศัพท์ที่สงสัย หรือชิ้นส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น ฐานราก เสา คาน บันได จันทัน แป อะเส เป็นต้น ใช้เวลา 2 วัน

2. เรียนการใช้โปรแกรม Revit Architecture
โดยใช้คำสั่งออกแบบเขียนแบบ ตั้งแต่ การสร้างเส้นกริดไลน์ (Grid Line) ระยะ
การเขียนผนัง การเขียนเสา คาน บันได ประตูหน้าต่าง หลังคา เป็นต้น
การเขียน Page Title
การสั่งพิมพ์แบบก่อสร้าง
การเขียนแปลนอาคาร และ รูปด้าน รูปตัด อาคาร อัตโนมัติ
การดึงวัตถุ Object มาใช้งาน เช่น สุขภัณฑ์ เป็นต้น
การใช้โปรแกรม Take off วัสดุ
การเขียนภาพ 3D Perspective
การสร้างภาพ Animation
การสร้างแบบขยายไว้้ไช้งานเอง Revit Family
การดึง Revit Family ที่สร้างแล้วนำมาใช้งาน
ซึ่งใช้เวลา 4 วัน

3. ทดลองออกแบบเขียนแบบบ้านด้วยตนเอง บ้าน 1 หลัง ใช้เวลา 2 วัน

4. ภายหลังการอบรมเสร็จ ให้ผู้เข้าอบรมไปฝึกใช้โปรแกรมเอง หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน จะกลับมาเพื่ออบรมเพิ่มเติม และ ตอบปัญหาการใช้โปรแกรม เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้จริง ใช้เวลา 1 วัน

 

ระยะเวลาอบรม
9 วัน
เวลา : วันเสาร์-อาทิตย์ 9:30-16:00 น.
จำนวนผู้เข้าอบรม : 15 ท่าน
สถานที่อบรม : ออฟฟิศ ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว
วิทยากร : อ.ชาติชาย สุภัควนิช และผู้เชี่ยวชาญด้าน Revit
ค่าอบรม : 30,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ฟรี อาหารเที่ยง กาแฟ และเครื่องดื่ม
- แบ่งชำระ 2 งวด (15,000 บาท และเช็คล่วงหน้า 30 วัน อีก 15,000 บาท)
- ชำระเงินสดครั้งเดียว รับส่วนลดทันที 5%
ค่า Update
แบบมาตรฐานรายปี
: 10,000 บาท ต่อปี (ไม่บังคับซื้อ)
สำหรับค่า Update แบบมาตรฐานนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบพัฒนาแบบมาตรฐานให้ดีขึ่นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทำการเขียนแบบตลอดเวลา ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลามาเขียนแบบขยายเอง หรือหากต้องการเขียนแบบขยายเอง สามารถส่งมาให้ทีมงานของเราสร้างให้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ 833 บาท ต่อเดือน

 

ติดต่อ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ที่ 02 513 7495-99