งานสัมมนา

รายละเอียด

  เทคนิคการออกแบบและสร้างบ้านดิน
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ  
  • เทคนิคการออกแบบและสร้างบ้านดิน  

 
รหัส AK04

หลักสูตรอบรมเทคนิคการออกแบบ และสร้างบ้านดิน (Clay House)

 

การก่อสร้างบ้านดินในประเทศไทยได้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีมาแล้วซึ่งเป็นบ้านทางเลือกใหม่ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ได้อย่าง กลมกลืนเพราะใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นวัสดุไม่ต้องผ่านการแปรรูปด้วยพลังงานหรือ มีการขนส่งให้เปลืองพลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศเพราะบ้านดินจะมีอุณหภูมิค่อนข้าง คงที่ในขณะที่ภายนอกอาคารร้อนในบ้านจะเย็นกว่า และในขณะที่ภายนอกอากาศหนาว แต่ภายในบ้านจะมีความรู้สึกอบอุ่นกว่า

เจ้าของบ้านเองก็สามารถสร้างบ้านอยู่ได้เองโดยไม่จ้างคนอื่นให้เสียเงินมากมาย เพราะการที่เราทำงานทั้งชีวิต  ก็เพื่อการนำเงินมาซื้อและผ่อนบ้านกันหลายสิบปี การก่อสร้างบ้านดินจะช่วยให้สร้างบ้านอยู่อาศัยได้เอง และจ้างช่างช่วยทำเพียงเล็กน้อยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนทั้งทฤษฎี ฝึกปฎิบัติการ และศึกษาดูงานจากโครงการจริง ที่สร้างด้วยบ้านดินเป็นโครงการ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ประสบการณ์การทำ จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านดินอย่างเต็มเปี่ยม

ผลที่ได้รับจากการอบรม :


•   เข้าใจถึงขบวนการก่อสร้างบ้านดินได้ครบวงจร
•   ได้เรียนรู้ถึงข้อจำกัดและปัญหาของการสร้างบ้านดิน
•   สามารถนำความรู้ที่ได้ไปลงมือก่อสร้างบ้านดินได้เอง
•   สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นช่างบ้านดินได้
•   สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมทำเป็นผลิตภัณฑ์บ้านดิน สำเร็จรูปได้
 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :


ไม่มี


ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   แนะนำปรัชญาการก่อสร้างบ้านดิน

•   ประเภทของบ้านดิน
•   หลักการออกแบบบ้านดิน
•   การคำนวณโครงสร้าง บ้านดินแบบชาวบ้าน
•   เทคนิคการก่อสร้างบ้านดินแบบ Adobe
•   การติดตั้งประตูหน้าต่าง
•   เทคนิคการสร้างพื้น หลังคาดิน
•   การผสมสีดินฉาบปูนผนัง
•   การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน เช่น ตู้ โต๊ะ เป็นต้น
•   ข้อจำกัดในการก่อสร้างบ้านดินในประเทศไทยในปัจจุบัน
•   การฝึกปฎิบัติการ การผสมดิน การก่อดิน การฉาบดิน

 
วันที่ 2 :

•   เดินทางไปจาก ศูนย์อบรมทูพลัสฯ ไปยังศูนย์การเรียนรู้ สัตหีบ

•   ดูงานบ้านดินจริง เทคนิคการสร้าง ปัญหาการก่อสร้างบ้านดิน และประสบการณ์
•   ร่วมกันรับทานอาหารเที่ยง
•   สอบถามปัญหาที่สงสัย
•   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ


ภาพบรรยากาศการอบรม 
 


 

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง