งานสัมมนา

รายละเอียด


  • สถาปัตยกรรม  
  • สถาปัตยกรรม  
  • การใช้โปรแกรมออกแบบตกแต่งภายในด้วย Fusion Design-Advanced

 
รหัส AS02

หลักสูตรอบรมการออกแบบตกแต่งภาพในด้วยโปรแกรม Fusion Design - Advanced Course

  
หลักสูตรนี้จะเป็นการสอนการใช้งานโปรแกรม Fusion Design (Planit Fusion) ในการออกแบบตกแต่งสำหรับภายในห้องครัว ห้องน้ำ
ห้องรับแขก ห้องนอน หรือสำนักงาน และสามารถสร้างภาพทัศนียภาพ 3 มิติ ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าได้

•   สามารถออกแบบตกแต่งห้องได้้
•   สามารถใช้งาน Catalogue ในการตกแต่งห้องได้้
•   สามารถแก้ไขเฟอร์นิเจอร์ได้ ทั้งเรื่องของ ขนาด สี วัสดุ
•   สามารถจัดการมุมมองต่างๆ ได้ทั้งแปลน รูปด้าน และทัศนียภาพ
•   สามารถ Render ภาพ และปรับแต่งค่าการ Render ได้
•   สามารถออกใบเสนอราคาได้
 
•   สามารถสร้างไฟล์ Movie ที่เสมือนกับลูกค้าได้เดินชมห้องจริง ๆ
•   สามารถนำภาพที่ต้องการเข้าไปใช้งานในโปรแกรมได้จริง เช่น ภาพกระเบื้อง 
•   สามารถใส่รายละเอียดให้กับแปลนและรูปด้าน ในเรื่องของระยะ ชื่อห้อง หรือชื่อเฟอร์นิเจอร์
•   สามารถจัดแสง เพื่อความสวยงามเหมือนจริงยิ่งขึ้น

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ผ่านการอบรมในหลักสูตร การออกแบบตกแต่งภายในด้วยโปรแกรม Fusion Design (Planit Fusion) - Basic Course มาก่อน


ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   การใช้งานคำสั่ง Tiling
•   การใช้งานคำสั่ง Manage My Surface Materials
•   การใช้งานส่วน Download และ Import Model SketchUp


วันที่ 2 :


•   การจัดแสงสว่างให้กับห้อง
•   การสร้างไฟล์ QuickTime VR
•   การใช้งาน Movie Creation
•  
การ Export ไฟล์งานรูปแบบต่าง ๆภาพบรรยากาศการอบรม