งานสัมมนา

รายละเอียด

  • Project Information Management (PIM)  
  • Project Information Management (PIM)  
  • การใช้โปรแกรม Newforma ระดับกลาง

 
รหัส xxxx

  
 
หลักสูตรอบรม การใช้โปรแกรม Newforma ระดับกลาง

-

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

-

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

-


ระยะเวลา :
    -  วัน

เนื้อหาหลักสูตร :

-

ภาพบรรยากาศการอบรม