งานสัมมนา

รายละเอียด


  • สถาปัตยกรรม  
  • สถาปัตยกรรม  
  • การใช้โปรแกรมออกแบบตกแต่งภายในด้วย Fusion Design-Basic

 
รหัส AS01

หลักสูตรอบรมการออกแบบตกแต่งภาพในด้วยโปรแกรม Fusion Design - Basic Course

  
หลักสูตรนี้จะเป็นการสอนการใช้งานโปรแกรมFusion Design (Planit Fusion) ในการออกแบบตกแต่งสำหรับภายในห้องครัว ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องนอน หรือสำนักงาน และสามารถสร้างภาพทัศนียภาพ 3 มิติ ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถบันทึกรายละเอียดการติดต่อของลูกค้า และค้นหาได้

•   สามารถออกแบบตกแต่งห้องภายในเป็น 3 มิติ ได้
•   สามารถบันทึก และค้นหารายละเอียดของลูกค้าได้
•   สามารถสร้างแปลนห้องได้เอง
•   สามารถเปลี่ยน หรือเลือก Catalogue เฟอร์นิเจอร์ได้เอง
•   สามารถดึง Catalogue จากโปรแกรมมาปรับแก้ เปลี่ยนสีได้เอง
•   สามารถปรับค่าตัวแปร หรือตัวเลือกของเฟอร์นิเจอร์ได้เอง
•   สามารถสร้างภาพทัศนียภาพ 3 มิติ และเป็นไฟล์ QuickTime ได
•   สามารถสร้างใบเสนอราคาได้
•  
สามารถสร้างใบเสนอราคาได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   เข้าสู่โปรแกรม Fusion Design (Planit Fusion)
•   การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Detail)
•   การลง Catalogue และการจัดกรุ๊ป Catalogue
•   การสร้างแบบห้องใหม่
•   การสร้างผนังห้องแบบต่างๆ (Wall Layout Wizard)
    การปรับแก้ไขรายละเอียดของห้อง (Style Details)
    การใส่ประตู-หน้าต่าง
    การใส่เฟอร์นิเจอร์
    การใช้งานคำสั่ง Auto Feature, Worktop
    การใช้งานคำสั่ง Edit Worktop
    การจัดการมุมมองแบบต่าง ๆ


วันที่ 2 :


•   การ Render ภาพในรูปแบบต่างๆ
•   การใช้งานคำสั่ง Multiview
•   การใช้งานคำสั่ง Dimension และ Annotation
•   การใช้งานคำสั่ง Design Wizard
•   การออกใบเสนอราคา
•   การใช้งานคำสั่ง Save and Recall Grouped Units (การจัดเก็บกลุ่มเฟอร์นิเจอร์)ภาพบรรยากาศการอบรม