งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การตลาด Branding  
  • การตลาด Branding  
  • การประยุกต์ใช้ Facebook ในธุรกิจการออกแบบก่อสร้าง

 
รหัส MK04

หลักสูตรอบรมการประยุกต์ใช้ Facebook ในธุรกิจการออกแบบก่อสร้าง

 

ปัจจุบันเว็บไซต์ Social Network  เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยใหม่มากขึ้นทุกวันซึ่งรวมไปจนถึงสถาปนิก วิศวกรผู้รับเหมาก่อสร้าง เพราะนอกจากจะช่วยให้แต่ละคนสามารถติดต่อกับเพื่อน ๆแล้ว  ยังได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล กับเพื่อนออนไลน์ได้แบบง่ายๆ ไปจนถึงเป็นหนทางในการประชาสัมพันธ์องค์กรให้แลดูทันสมัย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และยังมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มอีกต่างหาก

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นอินเตอร์เน็ตมาก่อนและคนที่ใช้ Facebook กันทุก ๆ วันในระดับผู้ใช้งาน (Profile User) โดยจะสอนให้สามารถสร้างและบริหาร Facebook ระดับ Profile, Group และ Page (สำหรับองค์กร)  ได้ด้วยตัวเอง เทคนิคการสร้างเพจองค์กรของท่านให้น่าสนใจเทคนิคการทำให้เพจของท่านสามารถติดอันดับต้น ๆ ใน Google โดยไม่ต้องเสียเงิน จ้างผู้เชี่ยวชาญ SEO อีกต่อไป

เหมาะสำหรับ: สถาปนิก  วิศวกร  ผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้านค้าวัสดุ ช่างที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน และผู้สนใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือผู้เล่น Facebook ทุกวันจ้าหน้าที่การตลาดผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ตลอดจนเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใหม่เอง ไม่ต้องจ้างใคร

ผู้อบรมจะได้รับการอบรมจาก อาจารย์ ชาติชาย สุภัควนิช ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์ระดับองค์กรและมีประสบการณ์สร้างเพจใน Facebook มากกว่า 20 เพจโดยแต่ละเพจมีคนเข้ามาใช้งานมากกว่า 25,000 คนต่อเดือนต่อเพจและสมาชิกประจำรวมกันกว่า 10,000 คน เช่น www.facebook.com/thaicontractors, บ้านประหยัดพลังงาน, thainanohouse และ twoplusoft เป็นต้น

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้ Facebook ได้เองอย่างมืออาชีพ จากที่ไม่เคยรู้มาก่อน
•   สามารถสร้างเพจกลุ่ม เพื่อใช้ในงานออกแบบก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพได้
•   สามารถเลือกการสื่อสาร (Phone, Internet, Facetime) ผ่านมือถือ อินเตอร์เน็ต ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
•   สามารถนำไปประกอบอาชีพด้านเป็นที่ปรึกษาออนไลน์ได้
•   สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนทำ หรือที่ปรึกษาด้านตลาดออนไลน์

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถเปิดและใช้คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปได้


ระยะเวลา :
    1  วันเนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   
บรรยายหลักการใช้ Social Network ที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อคนในสังคมปัจจุบัน
•   การสร้าง Profile ของแต่ละคน
•   เทคนิคการสร้าง FB เพื่อช่วยบริหารจัดการแต่ละหน่วยงานก่อสร้าง (Site) แบบง่าย ๆ และฟรี ๆ
•   การสร้างเพจสำหรับองค์กรใน FB การสร้างชื่อเพจให้เหมาะสม
•   การใช้โปรแกรม Add on บน Facebook เพื่อให้น่าสนใจ เช่น MAP, Contact เป็นต้น ตลอดจนการสร้างหน้าเว็บเราเข้าไปอยู่ใน Facebook  แบบ  FBXML
•   การใช้ Facebook ผ่าน Smartphone, iPhone, iPad
•   เทคนิคการสื่อสารระหว่างสำนักงานและหน่วยงานก่อสร้าง ผ่าน Chat ใน Facebook, Skype เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ลง
•   การประชุมระหว่างสำนักงานและหน่วยงานก่อสร้าง ผ่าน VDO ทาง Skype
•   การนำเอาข้อมูลของเพจเราไปประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Comments, members, Banner เป็นต้น
•   การโฆษณาเพจของเรา ใน Facebook ให้เกิดประสิทธิภาพ
•   สอบถามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องด้าน Social Network และข้อสงสัยได้ตลอด
 

ภาพบรรยากาศการอบรม