งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การตลาด Branding  
  • การตลาด Branding  
  • การประยุกต์ใช้ Twitter ในธุรกิจการออกแบบก่อสร้าง

 
รหัส MK05

หลักสูตรอบรมการประยุกต์ใช้ Twitter ในธุรกิจการออกแบบก่อสร้าง

 

ปัจจุบันสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมแบบSocial Network ที่อยู่อาศัยแบบพึ่งพากันเป็นชุมชนออนไลน์การสื่อสารเน้นสะดวกกระชับและรวดเร็วซึ่งสามารถทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งสถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค หรือ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้างสามารถนำเอาเทคโนโลยีใหม่ออนไลน์นี้มาทำการประยุกต์ใช้งานเพื่อให้ธุรกิจออกแบบก่อสร้างทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Twitter  เป็นเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานแบบข้อความสั้นไม่เกิน 140 ตัวอักษร (ซึ่งหากเกินกว่านั้นคนทั่วไปจะไม่อ่าน) ไม่ว่าจะติดตามคนอื่นหรือคนอื่นติดตามความเคลื่อนไหวของเราซึ่งให้บริการฟรีและมีผู้ใช้งานทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งและใช้กันมากที่สุดในประเทศไทย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกแบบก่อสร้างสามารถนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มาช่วยให้การติดต่อ ประสานงานออกแบบก่อสร้างให้รวดเร็ว ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  หลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่การสมัครใช้งานไปจนถึงการใช้งานจริง และการประยุกต์ใช้งานในแบบต่าง ๆ

เหมาะสำหรับ :


• 
  สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค ที่ต้องการใช้ Twitter มาช่วยงาน
•   ร้านค้าเครื่องมือวัสดุก่อสร้าง โรงงานผลิต และนำเข้าวัสดุก่อสร้าง
•   ผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาให้เสียเงิน


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถที่จะเข้าใจถึงประสิทธิภาพการสื่อสารสมัยใหม่ของ Twitter ได้เป็นอย่างดี
•   สามารถประยุกต์ใช้ Twitter กับธุรกิจออกแบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
•   สามารถใช้งาน Twitter บน PC และโทรศัพท์มือถือได้เอง
•   สามารถทำงานได้เอง โดยไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาด้าน Twitter หรือจ้างคนอื่นทำให้
•   สามารถนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพด้านที่ปรึกษา Twitter ได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่มี


ระยะเวลา :
    1  วันเนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   
อธิบายแนวความคิดของ Twitter.com และแนวโน้มของการใช้งานทั่วโลก
•   การสมัครใช้งาน Twitter
•   ลักษณะการใช้งาน Twitter การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มทำงานออกแบบก่อสร้าง
•   การใช้ Twitter ผ่าน iPhone และโทรศัพท์มือถือทั่วไป
•   การเชื่อมข้อมูลระหว่าง Twitter และ Facebook เพื่อจะได้ทำงานครั้งเดียว
•   การนำเอาข้อความ Twitter ไปแสดงบนเว็บไซต์ขององค์กร
•   เทคนิคการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน Twitter
•   การปฏิบัติการใช้งานจริงระหว่างอบรม

 

ภาพบรรยากาศการอบรม