งานสัมมนา

รายละเอียด

  งานสัมนาวิชาการที่เคยจัดมาแล้ว
  • งานสัมมนาวิชาการ  
  • งานสัมนาวิชาการที่เคยจัดมาแล้ว  

งานสัมมนาวิชาการที่เคยจัดมาแล้ว

 
ศูนย์อบรม ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เคยจัดสัมมนาวิชาการด้านต่าง ๆ มาแล้ว เช่น 

   หลักสูตร Twoplus Expo 2011

   หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและตรวจสอบอาคารป้องกันเพลิงไหม้

   หลักสูตร หลักการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

   หลักสูตร เทคนิคการออกแบบการจราจร ผังเมือง การก่อสร้างอาคารด้วยโปรแกรม UC Win/Road

   หลักสูตร working together

   หลักสูตร โปรแกรมออกแบบขั้นสูง CSC

   หลักสูตร โปรแกรมออกแบบกระเบื้องห้องน้ำViSoft
   หลักสูตร ระบบการผลิตโครงเหล็กอาคารอัตโนมัติแบบครบวงจร ด้วย FrameCAD 
   หลักสูตร โปรแรกม PLAXIS และการประยุกต์ใช้งานจริงกับงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

   หลักสูตร โปรแกรม Planit ออกแบบตกแต่งภายใน

   หลักสูตร อบรมฟรีสัมมนา โปรแกรม Autodesk Revit MEP 2013

 
 
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง