งานสัมมนาเปิดรับสมัคร

งานสัมมนา

รายละเอียด

  งานสัมมนาเปิดรับสมัคร
  • งานสัมมนาวิชาการ  
  • งานสัมมนาเปิดรับสมัคร  

 

งานสัมมนาเปิดรับสมัคร

 
 

   27 ตุลาคม 2559 การออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว
   การสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน ด้วยตนเอง เปิดอบรมทุกเดือน

   การทำหินเทียม ไม้เทียม ด้วยตนเอง เปิดอบรมทุกเดือน

   การทำโครงหลังคา นาโน ด้วยตนเอง เช็คทางหน้าเว็บอีกครั้ง

   การสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีต ด้วยตนเอง เช็คทางหน้าเว็บอีกครั้ง


 
 
 
 
 สินค้าที่เกี่ยวข้อง