งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • ผ.ศ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

ผ.ศ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

 
 
ชื่อ-สกุล: ผ.ศ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ8
บริษัท: ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษา:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชี่ยวชาญ:
กรรมการโครงการ, วิทยากรบรรยายให้ภาคเอกชน
 

ประสบการณ์ทำงาน    

 

•   กรรมการโครงการเกษตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 24-25 ฝ่ายวิชาการและเลขานุการ

•   เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ

•   กรรมการและเลขานุการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 7-10/2539

•   กรรมการโครงการอบรมเลขานุการบริหาร รุ่นที่ 3

•   ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายขาย บริษัทไทยวาสโก (1977) จำกัด พ.ศ. 2536-2538

•   ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษํทพัทยาคอนโดเทลเชน จำกัด พ.ศ. 2530-2535

•   วิทยากรบรรยายให้ภาคเอกชน และโครงการอบรมเกษตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 24-25, ศรีราชามินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 2- ปัจจบัน

•   อาจารย์ประจำวิชาการบริหารการตลาดชั้นสูง โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 และ 16 ,
     โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจภาคค่ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 


ประสบการณ์การเป็นวิทยากรอบรม

 

เป็นวิทยากรอบรมให้ธุรกิจชั้นนำ อาทิ 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้านครหลวง 
-
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
- ปตท. บริษัทไทยโอเลฟินส์ จำกัด
- บริษัท อะโรแมติกส์ จำกัด (มหาชน)  

- ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
-
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  
-
จัสโก้ ซูเปอร์มาร์เก็ต 
-
บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  
-
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
-
UCOM  AIS TRUE 
-
ฟิล์มติดรถยนต์ Lamena 
-
พื้นปูกระบะ Max Liner นิตยสาร 
- Home Buyer Guide  Q HOUSE 
-
บริษัท เทคโนโลยีซัพพลาย จำกัด  
-
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพฯ 
(BAFS)  
-
การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
- บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กระจกไทยอาซาฮี  เนสท์เล่ 
-
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 
(EXIM)  
- บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(IFCT) 
-
ธนาคารนครหลวงไทย 
-
ธนาคารออมสิน บล.บัวหลวง  
-
สถาบันประกันภัยไทย 
- สมาคมการจัดการงานบุคคล 
(PMAT)  
-
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA)  

- ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 
- ร.พ. กรุงเทพพัทยา  
-
SHARP,  PANASONIC,  UBC,  TAGS,  Exel Logistics  
-
ปิยรมย์สปอร์ตคลับ  
-
บริษัทสินมั่นคงประกันภัย  เอไอเอส  
- บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
-
บริษัทตรีเพชรอีซูซุ จำกัด  
-
บริษัทพาราวินเซอร์ จำกัด  
-
บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด 
(DKSH) 
- บริษัทฟาร์มาลิงค์  จำกัด
- ฯลฯ

 

รายการวิชาที่สอน

 

 การสื่อสารการตลาดแบบ IMC และ CRM