งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • รศ.เกษม เพชรเกตุ

รศ.เกษม เพชรเกตุ

 
 
ชื่อ-สกุล: รศ.เกษม เพชรเกตุ
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกษมดีไซน์ จำกัด
บริษัท: บริษัท เกษมดีไซน์ จำกัด
การศึกษา:
วศ.บ.(โยธา) KMITT
วศ.ม. (SOIL) KMITT
เชี่ยวชาญ:
การแก้ไขซ่อมแซมงานดินและฐานราก
 
E-mail Address

kacon@kasemdesign.com

ใบประกอบวิชาชีพ

วุฒิวิศวกรโยธา  วย. 960 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ     
                       
•   วุฒิสมาชิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

•   สมาชิก สมาคมวิศวกรรมเทคนิคธรณี เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAGS)


กรรมการในองค์กรวิชาชีพ                     

•   กรรมการสภาวิศวกร ชุดที่ 1   พ.ศ. 2543 – 2546

•   อนุกรรมการในสภาวิศวกร หลายคณะ 2543 – ปัจจุบัน


งานบริการสังคม                                    

•   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

•   นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2538 – 2540

•   อนุโยตุลาการของกระทรวงยุติธรรม ด้านสัญญาการก่อสร้างและด้านวิศวกรรมโยธาเป็นสมาชิกและอดีตนายกสโมสรโรตารี
     พระประแดง ซึ่งเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์กรรมการมูลนิธิชาวอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกรุงเทพมหานคร

•   กรรมการมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นวิทยากรอาสาของมูลนิธิ


ประสบการณ์วิชาชีพ

ปี 2547 – ปัจจุบัน

•   ออกแบบโรงพยาบาลบางกอก 8 อินเตอร์ อาคาร A ถนนเอกชัย กรุงเทพฯ

•   ออกแบบ Twin Tower โรงงานผงซักฟอก ของ บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

•   บริหารงานก่อสร้าง โครงการอาคารในสนามบินสุวรรณภูมิ ของโรงแรม Miracle Grand

•   ออกแบบห้องอาหาร โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล   ถนนพระราม2 กรุงเทพฯ

•   ทดสอบและออกแบบเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเฉพาะคานที่ร้าว ของ บริษัท ไคร่าโมดจำกัด อำเภอกระทุ่มแบน 
     จังหวัดสมุทรสาคร

•   ออกแบบรีสอร์ท ที่ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

•   ออกแบบปรับปรุงอาคารเดิม 5 หลัง เป็นโรงแรม Miracle กิ่งแก้ว  ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

•   ตรวจสอบความแข็งแรงท่าเทียบเรือหมุดจอดเรือและงานออกแบบเสริมความแข็งแรง โครงการ สะพานเทียบเรือของ บริษัท 
     สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ   ฯลฯ

 

 

รายการวิชาที่สอน
 

 เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์ผลการสำรวจดิน (Soil Test) สำหรับการออกแบบเสาเข็มและฐานราก

การออกแบบเสาเข็มพืด (Sheet Pile)

เทคนิคการป้องกันดินพังสำหรับดินอ่อนและดินหลวม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย Cement Column
การตรวจสอบและออกแบบซ่อมแซมอาคารวิบัติ
การตรวจสอบอาคารเชิงลึก