งานสัมมนา

รายละเอียด

  รายละเอียด
  • หลักสูตรเร่งรัด  
  • รายละเอียด  

 

หลักสูตรเร่งรัด

 

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของไทย  มีความยินดีที่จะเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด  (Intensive Courses) ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน และความต้องการของวิชาชีพ โดยมุ่งให้ผู้เข้าศึกษาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ไปประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 
ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียน 3-5 วันต่อสัปดาห์  เป็นเวลา 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรนั้น ๆ โดยผู้สมัครเรียนจะต้องจบปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์  หรือวิศวกรรมศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จบแล้วได้รับใบ ประกาศนียบัตร  ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ สำหรับผู้ที่สอนผ่านเกณฑ์ บริษัทฯ ยินดีรับเข้าทำงานทันที ซึ่งแต่ละรุ่นรับนักศึกษาประมาณ 10 -15 ท่าน เท่านั้น

 
 
โดยสามารถคลิกดูได้ในหมวดย่อยต่างๆ ด้านล่างนี้ได้ !

 

  หลักสูตร การบริหารโครงการระดับองค์กรสมัยใหม่ด้วย Oracle Primavera P6

  หลักสูตร การออกแบบห้องครัว (Kitchen Design) ด้วยโปรแกรม 20-20 Fusion

  หลักสูตร Professional Architectural Rendering

  หลักสูตร การโมเดล ออกแบบ และวิเคราะห์งานระบบด้วย Revit MEP 2016

  หลักสูตร การออกแบบกระเบื้องและห้องน้ำด้วยโปรแกรม Visoft

  หลักสูตร การออกแบบ เขียนแบบ โครงสร้างอาคารด้วย Revit Structure 2016

  หลักสูตร การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ด้วย Revit Architecture 2016