งานสัมมนา

รายละเอียด

  รายละเอียด
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ  
  • รายละเอียด  

 
หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ

 

หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ เป็นหลักสูตรจำเป็นต้องมีการจัดขึ้นนอกสถานที่ หรือในสถานที่ที่มีอุปกรณ์การฝึกปฎบัติโดยเฉพาะ เพื่อที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสลงปฎิบัติการด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เข้าใจได้ง่ายและนำไปปฎิบัติเองได้ เช่น หลักสูตรการดับเพลิงอาคาร หลักสูตรการออกแบบป้องกันดินถล่ม และหลักสูตรดูงานบ้านดิน เป็นต้น

 
หากท่านต้องการฝึกเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านวิศวกรรมและความป้องภัยด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อเพิ่มเติมกับ ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้

 

โดยสามารถคลิกดูได้ในหมวดย่อยต่าง ๆ ด้านล่างนี้ได้ !


  หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและป้องกันดินถล่ม โคลนถล่ม

หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและสร้างบ้านดิน (Clay House)

  หลักสูตร การฝึกดับเพลิงอาคารขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ