งานสัมมนา

รายละเอียด

  สมัครจองลงทะเบียนอบรม
  • ลงทะเบียน  
  • สมัครจองลงทะเบียนอบรม  

 
สมัครจองลงทะเบียนอบรม

 

ท่านสามารถติดต่อสมัครจองลงทะเบียนอบรม กับศูนย์อบรม ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  (Twoplus Training Center) ได้ตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้

 
0 2513 7500 (สายตรง)
0 2513 7495 - 99 (ติดต่อฝ่ายอบรม)
086 307 2163 (ติดต่อคุณภิญญาพัชญ์)
0 2513 9938
http://www.twoplustrainingcenter.com

sales@twoplustrainingcenter.com
info@twoplustrainingcenter.com