งานสัมมนา

รายละเอียด


  • บัญชี ภาษี การเงิน  
  • บัญชี ภาษี การเงิน  
  • รายละเอียด


บัญชี ภาษี การเงิน
 
หลักสูตรอบรมด้าน ภาษี บัญชี และการเงิน สำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก และวิศวกร โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงหลักการเสียภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
 
 

ความรู้

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
TK01 หลักการระบบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ รับเหมาก่อสร้าง 2 7,500 สมัคร
TK02 ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง 1 4,000 สมัคร
TK05 กลยุทธ์การวางแผนภาษีและจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 1 4,000 สมัคร
TK08 การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายทางบัญชี ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง 2 7,500 สมัคร
TK09 การวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง 2 7,500 สมัคร