งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • รายละเอียด

 
วิศวกรรมโครงสร้าง

หลักสูตรอบรมด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) ที่ช่วยให้วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรโยธา สามารถเรียนรู้กับการใช้โปรแกรมสมัยใหม่ รองรับเทคโนโลยี การโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM (Building Information Modeling) หลักการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพาน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ


คอมพิวเตอร์

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
ES01 การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional ระดับพื้นฐาน 2 10,000 สมัคร
ES02 การใช้ Autodesk Robot Structural Analysis Professional ระดับสูง 2 10,000 สมัคร

 

ความรู้

 

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
EK01 หลักการการออกแบบอาคาร ต้านแรงแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง 2 8,000 สมัคร
EK02 หลักการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) 2 10,000 สมัคร

 


รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
EE01 การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ 3 9,000 สมัคร

 

 

 

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
xxxx วิธีการออกแบบคอนกรีตอัดแรง

สมัคร
xxxx การออกแบบอาคาร คศล. ด้วย ADAPT Edge


สมัคร
xxxx การใช้ ADAPT Floor Pro

สมัคร
xxxx วิธีการวิเคราะห์และออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เริ่มต้นจนส่งเทศบาล

สมัคร
xxxx เทคนิคการเขียนแบบขยายโครงสร้างคสล. ให้ถูกต้อง

สมัคร