งานสัมมนา

รายละเอียด


  • สถาปัตยกรรม  
  • สถาปัตยกรรม  
  • รายละเอียด

 
สถาปัตยกรรม
 

หมวดสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายในนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม สถาปนิก นักออกแบบ ตกแต่งภายในมืออาชีพ เจ้าของบ้าน ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาความรู้ ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และจัดสวน หรือภูมิทัศน์ (Landscape) ได้ด้วยตนเอง

 
 

คอมพิวเตอร์

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ลงทะเบียน
ออนไลน์
AS01 การออกแบบตกแต่งภายในด้วยโปรแกรม Fusion Design - Basic Course 2 10,000 สมัคร
AS02 การออกแบบตกแต่งภายในด้วยโปรแกรม Fusion Design - Advanced Course 2 10,000 สมัคร
AS03 การสร้าง E-Catalogue สำหรับโปรแกรม Fusion Design 3 200,000 สมัคร

 
 

ความรู้

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ลงทะเบียน
ออนไลน์
AK02 หลักการเขียนแบบมาตรฐาน (Standard Drawing) 2 5,000 สมัคร
AK03 หลักการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 2 7,000 สมัคร
AK04 เทคนิคการออกแบบบ้านดิน (Clay House) พร้อมดูงานจริง 2 6,000 สมัคร
AK10 หลักการและขอบเขตการใช้งาน BIM สำหรับสถาปนิก วิศวกร และช่างเทคนิคสมัยใหม่ 1 2,500 สมัคร
AK11 หลักการและขอบเขตการใช้งาน BIM สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของโครงการสมัยใหม่ 1 5,000 สมัคร