งานสัมมนา

รายละเอียด

  • Facilities Management  
  • Facilities Management  
  • รายละเอียด

 
facilities management
 

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสิ่งอำนวยความสะดวก องค์กร (Facilities Management) โปรแกรม ARCHIBUS และ ความรู้ด้านการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (FM) ที่จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสให้กับองค์กร

 

ความรู้

รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม
(บาท)
สมัคร
FMK01 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร 2 7,500 สมัคร
FMK02 การประเมินผลสภาพแวดล้อมอาคาร 2 7,500 สมัคร