งานสัมมนา

รายละเอียด

  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน  
  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน  
  • เทคนิคการก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน (Workshop) - ระดับสูง

รหัส TTS002

 
เทคนิคการก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน (Workshop) - ระดับสูง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : ผ่านการอบรมการสร้างบ้านด้วยอิฐบล็อค นาโน ด้วยตัวเอง มาก่อน หรือเป็นตัวแทนผลิตฯเท่านั้น

 

เนื้อหาอบรม :

- การวางแผนการก่อสร้างให้ได้ภายใน 6 วัน
- ข้อผิดพลาดที่ช่างก่อสร้างทำผิดตลอดเวลา
- การลดแรงงานโดยการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็ก
- การก่อสร้างฐานรากแบบต่างๆ รวมบ้าน 2 ชั้น
- การวางตำแหน่งท่อโสโครก ประปา ก่อเทฐานราก
- การใช้แผ่นสังกะสีขึ้นรูปแทนการปูแผ่นพลาสติก
- การเทปรับระดับพื้นด้วยปูนปรับระดับอัตโนมัติ (Self Leveling) เพื่อลดแรงงาน แต่ประหยัดเงินได้
- การเลือกใช้แผ่นหลังคา แบบ Roof Channel เพื่อให้ประหยัดค่าโครงหลังคาที่สุด
- การเพิ่มฉนวนกันความร้อนเข้าอาคาร
- สาเหตุและการแก้ไขปูนฉาบผนังแตกร้าว
- การทำบัวภายนอกอาคาร ให้รวดเร็ว
- สาเหตุที่พื้นสำเร็จรูปเป็นดาดฟ้า รั่ว
- การทำให้ฝ้าเพดานเย็นขึ้นกว่าปกติ
- การเจาะผนังอิฐบล๊อค นาโน ภายหลังก่อสร้างไปแล้ว ในกรณีต้องการเจาะประตูเพิ่มเติม
- การทำค้ำยันเหล็ก หรือ คานเอ็นสำเร็จรูป เพืื่อก่ออิฐเหนือประตูหน้าต่าง
- การเดินท่อประปาภายในบ้านให้ประหยัดและรวดเร็วที่สุด
- การเดินสายไฟภายในอิฐบล๊อค นาโน ในกรณีช่างไฟฟ้ามาทำงานภายหลัง
- เทคนิคการฉาบปูนได้หนาขึ้น เพื่อประหยัดปูนฉาบที่ตกลงพื้น
- การใช้สีทาผนังแบบต่างๆ
- สอบถามปัญหาอื่นๆ

 

ระยะเวลาอบรม
1 วัน
เวลา : 9:00-17:00 น.
จำนวนผู้เข้าอบรม : 15 ท่าน
สถานที่อบรม : โรงงาน ไทย นาโน ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วิทยากร : อ.ชาติชาย สุภัควนิช
ค่าอบรม : 3,500 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยังไม่รวมค่าเดินทาง รวมค่าที่พัก 1 คืน และค่าอาหาร
(แจกฟรี! เสื้อยืดอิฐบล็อค นาโน 1 ตัว)
มอบใบประกาศนียบัตร : ทำแบบทดสอบ 30 ข้อ หากผ่าน 90% จะได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ติดต่อ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ที่ 02 513 7495-99