งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ชัย ตรีธนวัต

อ.ชัย ตรีธนวัต

 

 
ชื่อ-สกุล: อ.ชัย ตรีธนวัต
ตำแหน่ง: Computer instructor
บริษัท: วิทยากรอิสระ
การศึกษา:
ป.ตรี บริหารธุรกิจ การตลาด ม.กรุงเทพฯ
เชี่ยวชาญ:
MS Office, Adobe Acrobat
 
การศึกษา

•   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

•   ภาษาคอมพิวเตอร์  ได้แก่ MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Access, MS Outlook, Ms Project, MS OneNote , Email System , Adobe Acrobat


ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2549-ปัจจุบัน

•   วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม MS Office ที่ ExecuTrain, Isonet, Iverson, ECC (Thailand) และ DD-Training


ปี 2546-2549

•   IT & Training Support Manager ITEC Group


ปี 2538-2546

•   Computer Trainer ExecuTrain


ประวัติการอบรม

ปี 2551

•   อบรม Microsoft Certified Application Specialist Certify (MCAS)


ปี 2546

•   อบรม Microsoft Office Specialist Certify (MOS Master)


ปี 2538

•   ExecuTrain of Singapore Instructor Certification Program (ICP)

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 การใช้ MS Project 2007 ระดับพื้นฐาน
 การใช้ MS Project 2007 ระดับสูง
 การใช้ MS Word 2007
 การใช้ MS Excel 2007 ขั้นพื้นฐาน
 การใช้ MS Excel 2007 ขั้นสูง
 การใช้ MS Office 2007