งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ทัศนันท์ วงษ์ลี้เจริญ

อ.ทัศนันท์ วงษ์ลี้เจริญ

 
 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ทัศนันท์ วงษ์ลี้เจริญ
ตำแหน่ง: Planit Catalogue Creator
บริษัท: บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
การศึกษา:
สถ.บ.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เชี่ยวชาญ:
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างวัตถุ 3 มิติแบบปรับค่าได้ ( Parametric Objects )
 

ประวัติการทำงาน


ปี 2546-ปัจจุบัน 
•   Planit Catalogue Creator บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด


ประสบการณ์การฝึกอบรม


ปี 2546 

•   ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Planit Millennium II
•   ฝึกอบรมการทำ Catalogue Editor


ปี 2548 

•   ฝึกอบรมหลักสูตร การสร้าง GDL ระดับสูง Graphisoft R & D ณ ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 

•   ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Planit Fusion

•   ฝึกอบรมการทำ Catalogue Editor


วิทยากรบรรยาย


•   2548 บรรยายการทำ Catalogue ให้กับ บ. เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ( COTTO )

•   2549 บรรยายการทำ Catalogue ให้กับ บ.สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด มหาชน ( UMI )

•   2552 บรรยายการใช้งานโปรแกรม Planit Fusion ให้กับ EP.Handing Co.,Ltd.

 

รายการวิชาที่สอน

 

 การออกแบบตกแต่งภายในด้วยโปรแกรม Fusion Design - Basic Course

 การออกแบบตกแต่งภายในด้วยโปรแกรม Fusion Design - Advanced Course

 การสร้าง E-Catalogue สำหรับโปรแกรม Fusion Design