งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.พัสกร เนื่องพุกก์

อ.พัสกร เนื่องพุกก์

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.พัสกร เนื่องพุกก์
ตำแหน่ง: สถาปนิก
บริษัท: ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา:
ป.ตรี สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เชี่ยวชาญ:
Revit Architecture
 

การศึกษา

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม, ภาควิชาสถาปัตยกรรม, สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2538

ประสบการณ์ทำงาน

ผ่านการควบคุมงานทั้งส่วนของงานราชการ และเอกชนมาหลายโครงการ โดยทำงานในส่วนของงานสถาปัตยกรรมของโครงการเป็นหลัก

ปัจจุบัน

ควบคุมงานด้านต้นทุนวิศวกรรมการก่อสร้างให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตัวอย่างงานที่ผ่านมา เช่น โรงพยาบาล พญาไท 3, ศูนย์ขนส่งสินค้าสี่มุมเมือง เขตลาดกระบัง, สนามบิน มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า, ท่าเรือขนส่งสินค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง ฯลฯ

การใช้งานและความสนใจใน Revit Architecture

เริ่มศึกษาการใช้โปรแกรม Revit Arhitecture ตั้งแต่ Version 7 มาจนถึง Version ปัจจุบัน 2011


รายการวิชาที่สอน

 

 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2013 ระดับพื้นฐาน
 การใช้ Autodesk Revit Architecture 2013 ระดับสูง
 การใช้ AutoCAD 2013 ระดับพื้นฐาน 2 มิติ
 การใช้ AutoCAD 2013 ระดับสูง 3 มิติ
 สถาปนิก Revit มืออาชีพ (Professional Revit Architect)