งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.มิตรทอง ชูลิตะวงศ์

อ.มิตรทอง ชูลิตะวงศ์

 
 
 
ชื่อ-สกุล: อ.มิตรทอง ชูลิตะวงศ์
ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ
บริษัท: บริษัท เอ็ม เอส จี คอนซัลแทนท์ จำกัด
การศึกษา:
BBA. บริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง 
MBA. การเงิน ม.สยาม
เชี่ยวชาญ:
ที่ปรึกษาทางการเงิน ,ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด
 
ประสบการณ์ทำงาน       

•   ที่ปรึกษาทางการเงินการปรับโครงสร้างหนี้, การขอสินเชื่อและวางระบบบริหารทางการเงินและบัญชีภาษีอากร

•   ผู้บริหารหลักสูตรอบรม The Financial Analyst

•   ผู้จัดการส่วนบริหารที่ปรึกษาการเงิน 2 FMP Sonsultant

•   คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท บ้านบัญชีภาษีอากร จำกัด

•   ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาดหลักทรัพย์ สาขาปิ่นเกล้า

•   บริษัท หลักทรัพย์ เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)


ผลงานอ้างอิง    

•   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร The Finacial Analyst ซึ่งร่วมกับ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย
     เกษตรศาสตร์

•   วิทยากรอบรมหลักสูตร Intelligent Investor

•   ผู้บรรยายหลักสูตร ภาษีอากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

•   ผลงานเขียนหนังสือในนิตยสาร ลุยธุรกิจ  คุยเฟื่องเรื่องภาษี และอื่นๆ

 

 

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 หลักการระบบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ รับเหมาก่อสร้าง

 การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายทางบัญชี ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

 การสร้าง E-Catalogue สำหรับโปรแกรม Fusion Designการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง