งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ศรัณยา ศิริพฤกษ์พงษ์

อ.ศรัณยา ศิริพฤกษ์พงษ์

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ศรัณยา ศิริพฤกษ์พงษ์
ตำแหน่ง: Computer instructor
บริษัท: วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์
การศึกษา:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชี่ยวชาญ:
การใช้โปรแกรม Windows 95-XP-Vista,MS-DoS,Mac OSX
 
การศึกษา

•   ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB) Sydney Business School ประเทศออสเตรเลีย

•   ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

 
•   ภาษาคอมพิวเตอร์
 ได้แก่ C, Java, Pascal, SQL, HTML/CSS, PHP, JavaScript, JSP, J2ME 

•   งานระบบ  Windows 95-XP-Vista, MS-DOS, Mac OSX

•   โปรแกรม  Adobe Flash, Adobe Photoshop, Microsoft Office, iLife, ProTools, Weka


ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน  

•   วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์, Freelance


ปี 2551  

•   IT Consultant, Pacific Century Consulting Pte Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)


ปี 2547  

•   เจ้าของธุรกิจให้บริการจดโดเมน และ Web Hosting (MeriServ, NEZ Hosting)


รางวัลที่เคยได้รับ

ปี 2549

•   Silver Award การประกวดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ Samart Innovation Awards Thailand 2006


ปี 2548

•   รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปี 2547

•   เหรียญเงิน การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประเทศไทย

•   ผลงานและบทสัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์

 

 

รายการวิชาที่สอน

 

 การใช้ MS Word 2007
 การใช้ MS Excel 2007 ขั้นพื้นฐาน
 การใช้ MS Excel 2007 ขั้นสูง
 การใช้ MS Power Point 2007 ขั้นพื้นฐาน
 การใช้ MS Office 2007