งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.สำเริง ฤทธิ์พริ้ง

อ.สำเริง ฤทธิ์พริ้ง

 
 
ชื่อ-สกุล: อ.สำเริง ฤทธิ์พริ้ง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง และเทคนิคการก่อสร้างพิเศษ
บริษัท: บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
การศึกษา:
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เชี่ยวชาญ:
1.ออกแบบโครงสร้างอาคารทุกชนิด
2.ออกแบบงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
3.บริหารงานก่อสร้าง
4.Repair Rebuild Renovate
5.งานฝึกอบรม
6.ออกแบบแก้ปัญหางานก่อสร้าง
7.การก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป
8.Consultant Engineer
9.ที่ปรึกษาโครงการ
10.ตรวจอาคาร มือ2/บ้านมือ2
 
การศึกษา

 
•   ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ประสบการณ์ทำงาน

•   อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ม.เอเชียฯ ปัจจุบัน) 2 ปี

•   อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 16 ปี

•   อาจารย์พิเศษ ม.ศิลปากร

•   อาจารย์พิเศษ ม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

•   ผู้จัดการโครงการ ก่อสร้างปรับปรุง ตำหนักนนทบุรี

•   ผู้จัดการโครงการ ก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน ซันโย อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

•   วิศวกรออกแบบ โรงแรมแกรนด์ โรเยลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

•   วิศวกรออกแบบ ศูนย์การค้าตะวันออกคอมเพล็กซ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

•   วิศวกรออกแบบ ศูนย์การค้าตะวันออกพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

•   วิศวกรออกแบบ โรงงาน,อาคาร ที่พัก หลายโครงการ

•   วิศวกรออกแบบ อาคารซันพลาเลส คอนโดมิเนียม ซอยศูนย์วิจัย กทม.

•   วิศวกรควบคุมงาน ธนบุรีคอมเพล๊กซ์ กทม.

•   วิศวกรออกแบบ/ควบคุมงาน หลายโครงการ


ปัจจุบัน

•   ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้างพิเศษ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด