งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • ประวัติวิทยากร  
  • อ.ไชยวัฒน์ วงศกรวณิชชา

อ.ไชยวัฒน์ วงศกรวณิชชา

 
 
 
ชื่อ-สกุล: อ.ไชยวัฒน์ วงศกรวณิชชา
ตำแหน่ง: Art Director
บริษัท: บริษัท พิคเจอร์ เซล จำกัด
การศึกษา:
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
เชี่ยวชาญ:
3D max , Animation,Photoshop และ Illustrator
 

ประวัติการทำงาน


•   AE ครีเอทีพ เซอร์เคิล เอเจนซี โฆษณา บจก.

•   Graphic Design ฮัทซิสัน ไวเลส มัลติมีเดีย บจก.

•   Art Director บริษัท พิคเจอร์ เซล จำกัด

 

ใบประกาศณียบัตร


•   ประกาศนียบัตรหลักสูตร 3d Animation โดยโปรแกรม 3ds Max จาก Arena Multimedia USA.

 

รายการวิชาที่สอน

 

  การใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max 2012 ระดับพื้นฐาน

 การใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max 2012 ระดับสูง