งานสัมมนา

รายละเอียด

  • สถาปัตยกรรม  
  • สถาปัตยกรรม  
  • เกณฑ์การพิจารณาขอรับรอง LEED

 
รหัส xxxxx

 
 
หลักสูตรอบรมเกณฑ์การพิจารณาขอรับรอง LEED

 

-
 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

-

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

-


ระยะเวลา :
    -  วัน


xxxxxxx

 
เนื้อหาหลักสูตร :

-

ภาพบรรยากาศการอบรม