งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • การเขียนแบบ Shop Drawing งานไฟฟ้า

 
รหัส CK06

หลักสูตรอบรมหลักการเขียนแบบ Shop Drawing/As Built Drawing งานไฟฟ้าอาคาร

 

หลักสูตรอบรมพื้นฐานนี้เหมาะสำหรับบริษัทรับเหมาย่อยงานระบบไฟฟ้าอาคาร (Electrical Subcontractors) บริษัทวิศวกรรมออกแบบงานระบบไฟฟ้าอาคารผู้ควบคุมงานระบบงานไฟฟ้าอาคารหรือบริษัทรับเหมางานก่อสร้าง (GeneralContractors) หรือนักประมาณราคางานระบบไฟฟ้าอาคาร
(Estimators)

 
โดยหลักสูตรนี้เป็นอธิบายหลักการทำงานของระบบไฟฟ้าอาคาร  ตั้งแต่อาคารสูงอาคารสาธารณะ และบ้านพักอาศัยทั่วไปเพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบและอุปกรณ์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบก่อสร้างการเขียนแบบสัญลักษณ์มาตรฐานงานระบบการเคลียร์แบบ Shop Drawing การเขียนแบบ As Built Drawing

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   ปูพื้นฐานในการเขียนแบบ Shop Drawing/As Built Drawing งานระบบไฟฟ้าอาคารใหม่ให้ทำงานเขียนแบบงานที่มีคุณภาพแบบ 2 มิติได้
•   ป็นพื้นฐานเป็นอย่างดีในการออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร
•   นำความรู้ไปใช้งานกับโปรแกรม Revit MEP โปรแกรมโมเดล ออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟ้าอาคารได้ดีขึ้น

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถเขียนแบบก่อสร้างได้ หรือผ่านการออกแบบงานระบบไฟฟ้าอาคารมาแล้ว

ระยะเวลา :
    3  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   ความหมายและข้อแตกต่างระหว่าง แบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing และแบบ As Built Drawing
•   อธิบายหลักการทำงานของระบบท่ออาคาร : ไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร หลอดไฟ สวิตซ์ เมนบอร์ด ไดอะแกรม ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบ
     สายล่อฟ้า ของอาคารบ้านพักอาศัย อาคารสูง อาคารสาธารณะ โรงแรม และโรงพยาบาล

•   วัสดุและมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานไฟฟ้าอาคาร
•   สัญลักษณ์มาตรฐานการเขียนแบบงานท่อ และอุปกรณ์ประกอบ เช่น รางสายไฟ (wire way) Main Board
•   การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าอาคาร สำหรับอาคารแบบต่าง ๆ
•   การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าอาคาร สำหรับอาคารแบบต่าง ๆ
•   การเขียนแบบงานไฟฟ้าอาคาร: สเก็ตมือ และเขียนแบบ 2D
•   การตรวจแบบไฟฟ้าอาคาร
•   หลักการประมาณราคางานไฟฟ้าอาคารเบื้องต้นอื่น ๆภาพบรรยากาศการอบรม