งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • การเขียนแบบ Shop Drawing งานท่ออาคาร

 
รหัส CK05

หลักสูตรอบรมหลักการเขียนแบบ Shop Drawing/As Built Drawing งานท่ออาคาร

 

หลักสูตรอบรมพื้นฐานนี้ เหมาะสำหรับบริษัทรับเหมาย่อยงานระบบท่ออาคาร (Piping Subcontractors) บริษัทวิศวกรรมออกแบบงานระบบอาคารผู้ควบคุมงานระบบท่ออาคาร หรือบริษัทรับเหมางานก่อสร้าง (General Contractors) หรือนักประมาณราคางานระบบท่ออาคาร (Estimators)

 
โดยหลักสูตรนี้ เป็นอธิบายหลักการทำงานของระบบท่อน้ำในอาคาร ตั้งแต่อาคารสูง  อาคารสาธารณะ และบ้านพักอาศัยทั่วไปเพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบ และอุปกรณ์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบก่อสร้าง การเขียนแบบสัญลักษณ์มาตรฐานงานระบบการเคลียร์แบบ Shop Drawing และการเขียนแบบ As Built Drawing

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถเขียนแบบงานที่มีคุณภาพแบบ 2 มิติ และเป็นพื้นฐานเป็นอย่างดีในการออกแบบระบบท่ออาคาร
•  
สามารถนำความรู้ไปใช้งานกับโปรแกรม Revit MEP โปรแกรมโมเดล ออกแบบ เขียนแบบระบบท่ออาคารได้ดีขึ้น

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถเขียนแบบก่อสร้างได้ หรือผ่านการออกแบบงานระบบท่ออาคารมาแล้ว

ระยะเวลา :
    3  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   ความหมายและข้อแตกต่างระหว่างแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing และแบบ As Built Drawing
•   อธิบายหลักการทำงานของระบบท่ออาคาร : ท่อประปา (ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำร้อน) ท่อโสโครก ท่อน้ำเสีย ท่อดับเพลิง
     ท่อระบายอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำเสีย บ่อน้ำสำรอง แท้งค์น้ำดาดฟ้าสำรอง ของอาคารบ้านพักอาศัย อาคารสูง
     อาคารสาธารณะ โรงแรม โรงพยาบาล

•   วัสดุและมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานท่ออาคาร เช่น ท่อ PVC ท่อเหล็ก ท่อทองแดง ท่อ PE เป็นต้น
•   สัญลักษณ์มาตรฐานการเขียนแบบงานท่อ และอุปกรณ์ประกอบ เช่น ประตูปิดเปิด Water Hammer เป็นต้น
•   การเขียนแบบงานระบบท่อ สำหรับอาคารแบบต่าง ๆ
•   กรณีผิดพลาดในการออกแบบเขียนแบบงานท่ออาคารที่พบบ่อย ๆ
•   การเขียนแบบงานท่อเบื้องต้น : สเก็ตมือ และเขียนแบบ 2D
•   การตรวจแบบท่ออาคาร
•   หลักการประมาณราคางานระบบงานท่อเบื้องต้น ภาพบรรยากาศการอบรม