งานสัมมนา

รายละเอียด

  หลักสูตรอบรม เทคนิคการลงทุนสร้างบ้านเช่า/อพาร์ตเม้นท์
 • หลักสูตรอบรม เทคนิคการลงทุนสร้างบ้านเช่า/อพาร์ตเม้นท์  

รหัส ABS05

 

หลักสูตรอบรม เทคนิคการลงทุนสร้างบ้านเช่า/อพาร์ตเม้นท์


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ผลที่ได้รับจากการอบรม :

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
   


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน : 

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

ระยะเวลา :
    3 วัน


เนื้อหาหลักสูตร :
  วันที่ 1 : 

      •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   


วันที่ 2 : 

   

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 :

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม