งานสัมมนา

รายละเอียด

  หลักสูตรอบรม แนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทย
 • หลักสูตรอบรม แนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทย  

รหัส ABS05

 

หลักสูตรอบรม แนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทย


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ผลที่ได้รับจากการอบรม :

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
   


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน : 

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

ระยะเวลา :
    3 วัน


เนื้อหาหลักสูตร :
  วันที่ 1 : 

      •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   


วันที่ 2 : 

   

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 :

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   •xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม