งานสัมมนา

รายละเอียด

  • Project Information Management (PIM)  
  • Project Information Management (PIM)  
  • รายละเอียด

 
Project Information Management (PIM)

 
 


รหัส หลักสูตร จำนวน/
วัน
ค่าอบรม (บาท) ชำระเงิน
ออนไลน์
xxxx

เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบริหารข้อมูลโครงการ (PIM)

 
สมัคร
xxxx การใช้โปรแกรม Newfoma ระดับกลาง


สมัคร
 xxxx การใช้โปรแกรม Newforma ระดับผู้บริหาร


สมัคร