งานสัมมนา

รายละเอียด


  • Autodesk BIM  
  • Autodesk BIM  
  • Revit Architecture - Advanced

 

รหัส ABS04

หลักสูตรอบรม การใช้ Autodesk Revit Architecture - Advanced

โปรแกรม Autodesk Revit Architecture เป็นโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  ที่ใช้เทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM-Building Information Modeling) จะช่วยให้สถาปนิกสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมมองเห็นงานออกแบบ ได้เป็น 3 มิติ ซึ่งจะทำให้สถาปนิก ได้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ได้ในครั้งเดียว  เช่น การเขียนแบบ รูปด้าน รูปตัด รูปขยาย การประสานงาน การทำภาพเคลื่อนไหว   (Animation) การระบายสีภาพ (Rendering) เป็นต้น  ทำให้ลดการออกแบบ และ เขียนแบบขัดแย้งลง   ซึ่งเป็น สาเหตุให้สถาปนิกพนักงานเขียนแบบทำงานล่าช้า และต้นทุนสูง

โดยหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจถึงหลักสูตรการออกแบบอาคารเป็น  3 มิติ (BIM) ได้ง่าย และสามารถนำความรู้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมได้เองจริง

หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง และบริหารอาคาร ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ (BIM) ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม :

•   สามารถออกแบบตามมาตราฐาน การอกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง
•   สามารถออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ได้
•   สามารถสร้างวัตถุ หรือวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

 
ผ่านการอบรมในหลักสูตร Autodesk Revit Architecture - Essentials มาก่อน

ระยะเวลา :
   2 วันเนื้อหาหลักสูตร :

 
วันที่ 1 : 
 
•   การตั้งค่าการจำลองภาพ (Rendering)
•   การตั้งค่า materials
•   การสร้างตั้งค่า template
•   การกำหนดขนาด ลักษณะเส้น (line styles, line weights, line patterns)
•   การ Import/Export
•   การทำงานแบบ work sets
•   การตั้งค่าและแบ่งหน้าที่ใน work sets
•   การใช้งาน extension
•   การทำงานเบื้องต้นร่วมกันกับ Revit Structure (copy/monitor)  
 
วันที่ 2 :

•   ทำความรู้จักกับ family template
•   เรียนรู้ความแตกต่างของ family แบบต่างๆ
•   การสร้าง family
•   การตั้งค่าให้แสดงผลที่ระดับความละเอียดต่างกัน (coarse, medium, fine)
•   การกำหนดค่า parametric ให้กับส่วนต่างๆ ของ family
•   การทำเชื่อมต่อข้อมูล, คุณสมบัติในการทำงานระหว่าง family กับ project
•   การทำ shared parameter

 


ภาพบรรยากาศการอบรม