งานสัมมนา

รายละเอียด


  • Autodesk BIM  
  • Autodesk BIM  
  • Revit Architecture - Essentials

 
รหัส ABS03

หลักสูตรอบรม การใช้ Autodesk Revit Architecture - Essentials Course

โปรแกรม Autodesk Revit Architecture เป็นโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยีการโมเดล รายละเอียดอาคาร (Building Information Modeling) ทำให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถนำข้อมูลรายละเอียดอาคารไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดการทำงานขัดแย้งกัน ลดต้นทุนในการทำงานทั้งระบบ และขณะเดียวกัน ได้คุณภาพงานออกแบบที่ดีขึ้น

การโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM) นั้น โดยในงานสถาปัตยกรรมนั้นเปรียบเสมือนงานต้นน้ำที่สถาปนิกเป็นผู้สร้างข้อมูลให้เลื่อนไหลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และก่อสร้างได้ใช้งานได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างข้อมูลใหม่ซ้ำ ๆ ทำให้เสียเวลาเปลืองต้นทุนการทำงานและมีโอกาสผิดพลาดได้มากซึ่ง Autodesk Revit Architecture เป็นหนึ่งในตระกูล Autodesk ที่ทำงาน BIM ได้ครบวงจร
 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   เข้าใจถึงการทำงานของเทคโนโลยี การโมเดลรายละเอียดอาคาร BIM (Building Information Modeling)
•   สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Revit Architecture ช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้
•   สามารถสร้างวัตถุ หรือวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติมในอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง เป็นต้น 

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
 
•   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และระบบปฎิบัติการ windows ได้
•   มีความรู้ในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมมาก่อน

•   ต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม AutoCAD มาก่อนในระดับพื้นฐานได้

ระยะเวลา :    3  วัน
 

  

เนื้อหาหลักสูตร :

 
วันที่ 1 : 
 
•   แนะนำคำสั่งหน้าจอ Autodesk Revit Architecture (เวอร์ชั่นปัจจุบัน)

•   การสร้างงานใหม่ การเปิดไฟล์งาน และการเซฟไฟล์งาน 
•   การใช้งาน Project Browser 
•   การแสดงภาพในหน้าต่าง 3D และการใช้งาน ViewCube
•   การวางผัง กำหนดชั้น และการใส่โครงสร้าง Grid, Level&Structure
•   การใส่กำแพงภายนอก และภายใน
•   การใส่ประตู การใส่หน้าต่าง
•   การ Moving Elements

วันที่ 2 :

•   การใส่ Curtain Wall
•   การใส่พื้นที่อาคาร
•   การทำพื้นเอียง
•   การใส่หลังคาแบบต่างๆ
•   การใส่บันได
•   การเปิดดาดฟ้า และการใส่ราวจับ


วันที่ 3 :

•   การ Creating Groups
•   การตั้งค่าแสดงผลในหน้าจอ 3 มิติ
•   การสร้างภาพนำเสนอ
•   การตั้งกล้องเพื่อสร้างไฟล์ภาพยนต์
•   การคำนวณรายการวัสดุก่อสร้าง
•   การจัดแบบลงหน้ากระดาษ
•   การพิมพ์แบบ


  

ภาพบรรยากาศการอบรม