งานสัมมนา

รายละเอียด

  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน  
  • การก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน  
  • แนะนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในการออกแบบก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน

รหัส TTS003

 

แนะนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในการออกแบบก่อสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : ไม่จำกัดวุฒิ และประสบการณ์

 

วัตถุประสงค์ :

เนื่องจากการออกแบบบ้าน 2 มิติ เป็นการทำงานที่ล่าช้ามาก ทำให้ต้นทุนสูง และได้แบบก่อสร้าง(Drawing)ที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากแบบขัดแย้งหรือผิดพลาดได้ง่าย ต้องทำงานซ้ำซ้อนเช่นต้องมาประมาณราคาใหม่อีกครั้งทำให้เสียเวลามาก เจ้าของบ้านมองภาพ 2 มิติไม่ออก ทำให้ต้องแสดงผลงานออกแบบให้ดูเป็น 3 มิติ
หาก ตัวแทนผลิตฯหรือผู้สนใจ สามารถออกแบบเขียนแบบทั้งหมดได้เอง ทำให้แบบก่อสร้างมีคุณภาพ รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายได้ และ ยังลดปัญหาขณะก่อสร้างได้มาก ประมาณราคาได้รวดเร็ว ทั้งๆที่ไม่เคยเรียนหรือใช้โปรแกรม CAD 2 มิติอื่นใดมาก่อน
ทำให้ต้อง เปิดหลักสูตรเร่งรัด " การออกแบบก่อสร้างบ้านอิฐบล๊อคนาโน ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเป็นสถาปนิก " ซึ่งใช้เวลาเรียน 6 วัน รับรองผล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแทนผลิตฯและผู้สนใจ ยังไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนว่าดีหรือตนเองจะทำได้หรือไม่ ทำให้ต้องเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อ แนะนำเทคโนโลยีด้านการออกแบบก่อสร้างนี้ก่อน เพื่อให้เข้าใจ หรือ เป็นจุดเริ่มต้นให้กับตัวแทนผลิตฯหรือผู้สนใจนำไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองก็ ได้

 

เนื้อหาอบรม :


- อธิบายวัตถุประสงค์หลักสูตร แนะนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 มิติในการออกแบบก่อสร้างบ้านอิฐบล๊อค นาโน และหลักสูตรเร่งรัด " การออกแบบก่อสร้างบ้านอิฐบล๊อคนาโน ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเป็นสถาปนิก "
- หลักการออกแบบก่อสร้างสมัยใหม่ BIM (Building Information Modeling)
- แนะนำคุณสมบัติอิฐบล๊อค นาโน ขนาด การก่อผนัง
- อธิบายการใช้เมนูโปรแกรมออกแบบอาคาร Revit
- หลักการออกแบบอาคารด้วยโปรแกรม 3D
- หลักการเขียนแบบขยายมาตรฐานเก็บไว้ใช้งานซ้ำๆ เพื่อให้การออกแบบอาคารได้รวดเร็วกว่าเดิม 70%
- การประมาณราคาค่าก่อสร้าง และ นับปริมาณอิฐบล๊อค นาโน
- การให้โปรแกรมแสดงภาพทัศนียภาพ (Perspective) 3 มิติ อัตโนมัติ
- สาธิตการออกแบบบ้านโดยใช้โปรแกรม Revit ตั้งเริ่มต้นจนเสร็จบ้าน 1 หลัง
- ถามตอบปัญหา

 

ระยะเวลาอบรม
1 วัน
เวลา : 9:00-16:00 น.
จำนวนผู้เข้าอบรม : 20 ท่าน
สถานที่อบรม : ออฟฟิศ ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว
วิทยากร : อ.ชาติชาย สุภัควนิช และทีมงาน
ค่าอบรม : 3,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ฟรีอาหารเที่ยง กาแฟ และเครื่องดื่ม

 

ติดต่อ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ที่ 02 513 7495-99