งานสัมมนา

รายละเอียด

  • Autodesk BIM  
  • Autodesk BIM  
  • AutoCAD 3D Modeling

 
รหัส ABS02

หลักสูตรอบรม การใช้ AutoCAD 3D Modeling 

 

หลักสูตรนี้ จะเป็นการอบรมในขั้นสูงของ AutoCAD เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้คำสั่งขั้นสูงได้มากขึ้น เพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพด้วยคำสั่งขั้นสูง และใช้คำสั่งในการออกแบบ เขียนแบบเป็นวัตถุ (Objects) 3 มิติ

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 


•   สามารถสร้างโมเดลวัตถุเป็น 3 มิติได้ เช่น สุขภัณฑ์ เป็นต้น

•   สามารถสร้างวัตถุเป็นรูปทรงอิสระ (Freeform) ได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

•   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และระบบปฎิบัติการ windows ได้
•   สามารถใช้ AutoCAD ขั้นพื้นฐานได้ หรือผ่าน ABS01 มาก่อน

ระยะเวลา :
    2  วันเนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 : 
 
•   การสร้างอาคาร หรือ วัตถุเป็นรูปทรงอิสระ (Freeform) เป็น 3 มิติ 

•   การสร้างโมเดลวัตถุ 3 มิติ (3d Objects) 
•   การสร้างโมเดลวัตถุ 3 มิติแบบยาก 
•   การสร้าง Model Space

วันที่ 2 :

•   การใช้คำสั่ง Viewports
•   การใช้ Page Setup Manager
•   การสร้างสูตร การดึงข้อมูลจากวัตถุ

 
ภาพบรรยากาศการอบรม