งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโยธา จราจร  
  • วิศวกรรมโยธา จราจร  
  • การใช้โปรแกรม AutoCAD CIVIL 3D

 
รหัส RS01
 

หลักสูตรอบรม AutoCAD CIVIL 3D - Essential Coruse

 
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD Civil 3D ได้ตามมาตรฐานที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้งานออกแบบวิศวกรรมโยธาสำรวจและออกแบบพื้นที่เแบบ 3 มิติ และการเขียนแบบ Construction  Drawing 2 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก และสามารถค้นคว้าหาประสบการณ์ต่อได้ด้วยตัวเอง  (ตามมาตรฐานการสอน  Autodesk  Official Training  Courseware)  โดยหลักสูตรนี้  จะทำให้ผู้ร่วมอบรม สามารถคำนวณออกแบบอาคารได้ถูกต้อง ตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนด สามารถตรวจสอบรายการคำนวณและแบบขยายโครงสร้างการเสริมเหล็ก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับวิศวกรโยธา (
Civil Engineer) วิศวกรจราจร (Transportation Engineer/Traffic Engineer) วิศวกรสิ่งแวดล้อมวิศวกรสำรวจ(Surveying Engineer) สถาปนิกวางผังโครงการ (Planner) ช่างสำรวจที่ดิน (Surveyor) ผู้รับเหมาก่อสร้าง งานโยธา (Civil Engineering Work)บริษัทที่ปรึกษาโครงการ (Consulting Engineer) บริษัทออกแบบงานวิศวกรรมพนักงานเขียนแบบงานโยธา (Civil work Draftman) กองช่างเทศบาล ซึ่งใช้โปรแกรม AutoCAD กันอยู่แล้ว

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง
•   สามารถออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ได้
•   สามารถสร้างวัตถุ หรือวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติมได้
 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

•   มีความสามารถในการใช้ PC และ Microsoft Windows
•   มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น หรือผ่านการอบรม AutoCAD Level I เป็นอย่างน้อย

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

AutoCAD Civil 3D Environment

•   Working with Workspaces
•   Examining Toolspace
•   Create Objects, Object Styles and Label Styles
•   Create Drawing templates
•   Create Reports


Working with Survey
 

•   Create Survey Databases
•   Create Survey Networks
•   Creating Figure Style and Prefixes
•   Importing field book files
•   Working with Survey data

Points

•   Importing and creating Points
•   Managing Points – Description Keys
•   Managing Point – Point Group

Surfaces 

•   Creating Surfaces
•   Modifying Surfaces
•   Creating Surface Styles


Site Design – Parcels

•   Creating Sites
•   Creating right of way parcels
•   Creating Parcels
•   Edit Parcels
•   Labeling Parcel Segments and creating Parcel Tables

 
Site Design – Alignments
 

•   Creating Alignments
•   Labeling Alignments and Creating Tables

 
Site Design – Profiles

•   Creating Surface Profiles and Profile Views
•   Creating Layout Profiles
•   Editing Profile Geometry
•   Labeling Profiles and Profile Views

Site Design – Assemblies and Corridors

•   Creating Assemblies
•   Creating Corridor Models
•   Creating Corridor Surfaces

 
Site Design – Grading and Quantities 

•   Creating Festure Lines
•   Creating Interim Grading Surfaces
•   Creating Final Grading Surfaces and Calculating Volumes
•   Labeling Final Grade Surface

 
Site Design – Pipes

 
•   Creating Pipe Networks
•   Drawing and Editing Pipe Networks
•   Labeling Pipes

 
Transportation – Alignments

 
•   Designing Criteria-Based Alignments
•   Applying Superelevation

 
Transportation – Assemblies and Corridors

 
•   Creating and Modifying Transportation Assemblies
•   Creating Transportation Corridors
•   Creating Transportation Corridor Surfaces
•   Modeling Road Design in 3D

 
Transportation – Sections and Quantities

 
•   Creating Sample Lines
•   Calculating Corridor Quantities
•   Creating Quantities Reports
•   Creating Section Views

 
Manage Data

 
•   Plan Production
•   Working with Data Shortcuts and Reference Objects
 

ภาพบรรยากาศการอบรม