งานสัมมนา

รายละเอียด

  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้างแบบ Location Based Scheduling

 
รหัส xxxx

  
 
หลักสูตรอบรมเทคนิคการวางแผนงานก่อสร้างแบบ Location Based Scheduling

-

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

-

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

-


ระยะเวลา :
    -  วัน

เนื้อหาหลักสูตร :

-

ภาพบรรยากาศการอบรม