งานสัมมนา

รายละเอียด

  • Autodesk BIM  
  • Autodesk BIM  
  • Autodesk Navisworks

 
รหัส ABS10

หลักสูตรอบรม Autodesk Navisworks

 

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโครงสร้าง, งานระบบวิศกรรมศาสตร์ ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Program Autodesk Revit เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานหรือผู้ทำโครงการสามารถตรวจสอบและเตรียมการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากแบบที่ได้มาได้  ผู้เข้าอบรมสามารถ ทำการ Link แผนงานเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ กับตัว Model ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Autodesk Revit รวมถึงสามารถกำหนดให้มีการแสดงผลเป็น Animation เพื่อนำเสนอภาพรวมที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการก่อสร้างที่กำหนดขึ้น


 

 

ผลที่ได้รับจากการอบรม :

 สามารถทำการ Combine Model เพื่อเตรียมทำการตรวจสอบได้
 สามารถกำหนด Dataset เพื่อทำการหา Clash Detection เบื้องต้นได้
• 
สามารถกำหนด ให้
Model มีความสัมพันธ์ กับแผนงานที่สร้างขึ้นหรือ แผนงานที่นำมาอ้างอิง
•  สามารถสร้าง Animation เพื่อนำเสนอ ขั้นตอนการก่อสร้างที่สัมพันธ์กับแผนงานที่กำหนดได้
  สามารถสร้าง Report ที่เกิดจากการหา Clash Detection เบื้องต้นได้

 

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการ windows ได้ และมีความรู้ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมได้

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :


Introduce to Autodesk Naviswork, Basic drawing and edit tools, Views,
Starting with Navigate Control


Overview Autodesk Naviswork
Overview Workspac
Opening and Appending Files
3D Navigation
Search & Selection
Selection Tree
Visibility Command
Basic Command
Basic Tools
Navigate control
Create Section
Create View Point
Create Animation
Use Measure, Redline, Text, Comments with View Point Setup for Report

วันที่ 2 :
Create Clash Detective, Timeline
Prepare file for coordination
Create Clash detective from Dataset
Create Report Clash detective
Create Timeliner from Naviswork
Export Timeliner
Export Simulate to animation

ภาพบรรยากาศการอบรม