งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • Portfolio Management in Oracle Primavera P6 web Access

 
รหัส 109

หลักสูตรอบรม Portfolio Management in Oracle Primavera P6 Web Access

 
หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารโครงการที่จะเน้นการจัดการ portfolio บน P6 Web โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การสร้าง portfolio การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการจาก portfolio การสร้าง portfolio view การวางแผนตามความสามารถที่รองรับได้ การวิเคราะห์แบบ Waterline และการบริหารจัดการกับประเด็นปัญหา และความเสี่ยงต่าง ๆ ได้

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   
การตั้งค่าการใช้งานต่าง ๆ
•   
การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วย threshold  
•   
สามารถปรับแต่งแท็บของการวิเคราะห์ portfolio ได้
•   
สามารถสร้าง portfolio view ได้
•   
เรียนรู้การสร้าง portfolio ด้วยตนเอง
•   กำหนดความเสี่ยงได้  

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถใช้งาน MS Windows ได้ ผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรมหลักสูตร Project Management in Oracle Primavera P6 Rel 6

ระยะเวลา :
    1  วันเนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   แนะนำ portfolio  
•   การตั้งค่าการใช้งานต่าง ๆ
•   การสร้างและการจัดการ portfolio
•   การวิเคราะห์ portfolio
•   การใช้งาน threshold
•   การปรับแต่งข้อมูลต่าง ๆ
•   
การจัดการกับประเด็นปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ


ภาพบรรยากาศการอบรม