งานสัมมนา

รายละเอียด

  การก่อสร้างพื้นอาคารคอนกรีตอัดแรง
  • โปรแกรมศึกษาดูงาน  
  • การก่อสร้างพื้นอาคารคอนกรีตอัดแรง  

 
รหัส STD201

หลักสูตรอบรมการก่อสร้างพื้นอาคารคอนกรีตอัดแรง (Post Tensioning)

 

ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง เป็นระบบการก่อสร้างพื้นอาคารที่เป็นที่นิยมที่สุดในประเทศไทย เพราะสถาปนิก  และวิศวกรสามารถกำหนดช่วงเสา (Span) ที่กว้างมากกว่าการก่อสร้างระบบอื่น  และการก่อสร้างระบบนี้ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ขึ้น  มีระยะความสูงของอาคารลดลง ทำให้ประหยัดกว่าระบบอื่น เมื่อเปรียบเทียบกัน
 
สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค เข้าร่วมศึกษาดูงาน "เทคนิคการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง Post-Tension"   ครั้งนี้   จะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานหลักการออกแบบก่อสร้างควบคุมงานและดูงานก่อสร้างจริง ณ หน่วยงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้เข้าใจขบวนการทำงานครบถ้วนตลอดจนสามารถมีโอกาสสอบถามข้อสงสัยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้อย่างละเอียดเพื่อสามารถนำความรู้ในครั้งนี้ไปออกแบบ เขียนแบบควบคุมงาน ประมาณราคา วางแผนงาน ก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรงได้เป็นอย่างดีผลที่ได้รับจากการอบรม :


- xxx
 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :


ไม่มี


ระยะเวลา :
    1  วันเนื้อหาหลักสูตร :

ช่วงเช้า

•   หลักการออกแบบระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง Post-Tension
•   ขั้นตอนการก่อสร้าง และวางแผนงานก่อสร้าง
•   เทคนิคการก่อสร้าง และการแก้ปัญหา

 
ช่วงบ่าย

•   เดินทางไปดูงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง ณ หน่วยงานก่อสร้าง กทม. (รอการยืนยัน) นำทีมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
•   สอบถามปัญหาการทำงานและข้อสงสัย
•   เดินทางกลับ


ภาพบรรยากาศการอบรม